icon

GBA gegevens toch naar advocaten

Door een recente uitspraak van de Raad van State kregen advocaten in veel gemeenten plots niet meer de beschikking over de persoonsgegevens van wederpartijen. Wij schreven eerder over de uitspraak van de Raad van State in de entry van 29 november 2004.
De opstelling van enkele gemeenten om geen gegevens meer te verstrekken aan advocaten heeft voor praktische problemen gezorgd, ook bij ons kantoor. Immers, soms is het noodzakelijk om te kunnen aantonen dat een ingebrekestelling de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt. En om dat bewijs te kunnen leveren, moet men de beschikking kunnen hebben over de geregistreerde persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (en uiteraard de ingebrekestelling naar dat adres sturen). Het in de GBA geregistreerde adres is immers het enige adres waarbij iemand er van mag uitgaan dat het juist is. En als deze gegevens niet meer worden verstrekt, wordt het wel erg makkelijk voor dubieuze betalers om met de noorderzon te vertrekken en zich te onttrekken aan hun verplichtingen.
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft echter in haar nieuwsbrief zich op het standpunt gesteld dat gemeenten wel degelijk dergelijke gegevens mogen verstrekken aan advocaten, als het gaat om het opstarten van een gerechtelijke procedure. Een advocaat heeft echter geen recht op verstrekking van de gegevens uit de GBA indien die gegevens noodzakelijk zijn voor de betekening van een dagvaarding, betekening van een vonnis of een buitengerechtelijke incassoprocedure. In die gevallen kan uitsluitend de deurwaarder de bedoelde gegevens opvragen.
Wij sluiten ons aan bij de opstelling van de NVVB. Het is voor de rechtspraktijk van groot belang om op relatief eenvoudige wijze de naam, woonplaats en adres van personen te kunnen achterhalen als een rechtszaak tegen die persoon op stapel staat. Advocaten (en procureurs) zijn bij uitsluiting aangewezen om rechtszaken te voeren, en het is dan onlogisch om hem dergelijke gegevens te onthouden. Uiteraard dient de advocaat vervolgens zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan. En hoewel de NVVB niet de wetgever is, en dus niet bepaalt wat er mag en wat er niet mag, is de opstelling van de NVVB een stap in de goede richting.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied privacy.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
GBA gegevens toch naar advocaten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief