icon

Bezwaarschrift tegen belastingaanslag niet automatisch verzoek om uitstel

Per dit jaar is de Leidraad Invordering van de Belastingdienst gewijzigd. Was het eerst zo dat een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag automatisch een verzoek om uitstel van betaling inhield, nu is dat niet meer het geval. Alleen als in het bezwaarschrift het bestreden bedrag en de berekening van het bedrag is vermeld, ziet de fiscus het nog wel als een verzoek om uitstel.
Ook als de belastingplichtige bij de rechter beroep instelt tegen een uitspraak van de Inspecteur op het bezwaarschrift, of er wordt hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof (of cassatie bij de Hoge Raad), dan gelden de beroepschriften evenmin als een verzoek om uitstel van betaling. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek worden gedaan bij de Ontvanger van de Belastingdienst (dus niet bij de rechter in kwestie). Het bedrag van de belastingaanslag dat niet bestreden wordt, moet -uiteraard- wel tijdig voldaan worden.

Vanwege deze “loskoppeling” van bezwaarschrift en verzoek om uitstel van betaling, is er ook het een en ander gewijzigd in de procedures bij de Belastingdienst. Als u een verzoek om uitstel indient bij de Ontvanger, in verband met een op korte termijn in te dienen bezwaarschrift, dan zal de Ontvanger de Inspecteur inlichten en wordt het uitstelverzoek aangemerkt als een pro-forma bezwaarschrift. Iets van een koppeling blijft dus bestaan.
Volgens de vernieuwde Leidraad zal de Ontvanger, ongeacht de hoogte van het bestreden bedrag maar wel onder het stellen van voorwaarden, gunstig beslissen op een verzoek om uitstel van betaling in verband met een tijdig ingediend bezwaarschrift. Omdat de toewijzende beslissing niet verder reikt dan het bestreden bedrag, moet in het verzoek het bestreden bedrag en de berekening vermeld worden. Ontbreken deze gegevens, dan krijgt de aanvrager nog hooguit 1 maand de tijd (vanaf de dagtekening van het verzoek) om de gegevens aan te vullen. In uitzonderingsgevallen, en na overleg met Ontvanger en Inspecteur, kan een langere termijn gegund worden. Wordt de verleende termijn echter ongebruikt gelaten, dan wordt het verzoek om uitstel van betaling afgewezen.
Het is nu dus zaak om niet meer op de automatische piloot bezwaarschriften in te dienen, maar ook duidelijk te verwijzen naar een verzoek om uitstel.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bezwaarschrift tegen belastingaanslag niet automatisch verzoek om uitstel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief