icon

Wijziging Bouwbesluit per 1 juli 2005

Voorschriften aangaande het bouwen en de staat van ondermeer woningen en andere gebouwen zijn in Nederland neergelegd in het Bouwbesluit. Hierbij moet worden gedacht aan voorschriften die onder andere zien op de veiligheid, volksgezondheid, bruikbaarheid maar ook de energiezuinigheid van deze gebouwen, meer praktisch: welke voorzieningen dienen te worden getroffen en te worden onderhouden.

Niet iedereen zal het zich realiseren, maar het Bouwbesluit is voor velen van ons van belang. Zo wordt bijvoorbeeld een aanvraag voor een bouwvergunning altijd aan het Bouwbesluit getoetst, en zijn Burgemeester en Wethouders verplicht de vergunning te weigeren indien het bouwplan in strijd is met de toepasselijke bepalingen. Maar ook de eigenaar van een woning zonder bouwplannen kan met deze voorschriften worden geconfronteerd. Onder bepaalde omstandigheden zijn Burgemeester en Wethouders namelijk bevoegd een eigenaar van een woning aan te schrijven indien zij menen dat er sprake is van strijd met het Bouwbesluit. De eigenaar van de woning, of een ander die daartoe bevoegd is, is in dat geval gehouden om de door Burgemeester en Wethouders opgesomde voorzieningen ook daadwerkelijk te treffen (tegen een dergelijke aanschrijving kan overigens wel bezwaar worden gemaakt).

Het Bouwbesluit werd begin 2003 al ingrijpend gewijzigd. Zoals na een dergelijke operatie gebruikelijk is, volgt er nu nog een kleinere wijzigingsronde om de puntjes op de i te zetten. De wijzigingen die op 1 juli 2005 in werking treden, zullen evenwel, gelet op de hiervoor geschetste invloed van het Bouwbesluit, niet minder belangrijk zijn. Zie daarom voor een overzicht van deze wijzigingen de site van het ministerie van VROM.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Bouwbesluit per 1 juli 2005

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief