icon

Inwerkingtreding Code Tabaksblat

Minister Donner van Justitie heeft nu officieel de corporate governance code (oftewel de code Tabaksblat) aangewezen als heersende gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen.

Dit is bevestigd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van de minister, die op 1 januari 2005 in werking treedt. Verder heeft de structuurwet die op 1 oktober 2004 in werking trad, de wettelijke basis gegeven voor deze AMvB. In deze nieuwe wet staat (onder andere) dat een AMvB een gedragscode moet aanwijzen die gevolgd dient te worden bij het opstellen van jaarverslagen. Deze AMvB heeft de minister nu dus vastgesteld.

De verplichting om de code toe te passen, geldt voor jaarverslagen over boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2004. Dit betekent dat tijdens de jaarvergaderingen in het voorjaar 2005 door aandeelhouders met bestuur en raad van commissarissen kan worden gediscussieerd op basis van de code.
Ondernemingen mogen ook afwijken van de bepalingen, mits zij in het jaarverslag uitleggen waarom (de zogenaamde “pas toe of leg uit-regel”).
Overigens bevat de code niet alleen regels voor het opstellen van de jaarverslagen. Ook heeft de commissie Tabaksblat beginselen en bepalingen opgesteld over bijvoorbeeld de bezoldiging van bestuurders, de onafhankelijkheid van commissarissen, de informatieverschaffing aan aandeelhouders en de rol van de accountant. En verder is de code formeel wel beperkt tot beursgenoteerde vennootschappen, maar dit wil niet zeggen dat andere vennootschappen de code niet vrijwillig kunnen toepassen.

De gedragscode en de structuurwet maken deel uit van een pakket maatregelen die minister Donner wil nemen om het ondernemingsrecht in Nederland te moderniseren. Dit pakket werd al neergelegd in een nota, waarvan in een eerdere entry verslag werd gedaan. Deze nota wordt op 3 februari 2005 behandeld in de Tweede Kamer.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inwerkingtreding Code Tabaksblat

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief