icon

Microsoft toch aan banden?

Gisteren, 22 december, heeft het Europese Hof van Justitie aan Microsoft een eerste slag toegebracht in een procedure die door de Europese Commissie in gang was gezet.

Op 24 maart van dit jaar heeft de Commissie Microsoft een boete opgelegd van 497 miljoen euro. Reden voor de boete is dat Microsoft haar machtspositie misbruikt, wat in strijd is met het mededingingsrecht.
Het misbruik bestaat, volgens de Commissie, uit twee verschillende gedragingen van Microsoft. Ten eerste weigert Microsoft vanaf 1998 bepaalde technische informatie aan haar concurrenten te verstrekken, en hen toe te staan deze informatie te gebruiken bij het bouwen van concurrerende besturingssystemen. Om dit gedragspatroon te doorbreken, heeft de Commissie Microsoft geboden om iedere onderneming die de concurrentie met Microsoft wil aangaan (zowel actuele als potentiele concurrenten) specificaties van zogenaamde “client-to-server” en “server-to-server” protocollen te verstrekken. Doel is dat andere programma's dan aangesloten kunnen worden op Windows, en daarmee kunnen communiceren. Oftewel, dat computergebruikers verschillende programma's van verschillende producenten kunnen gebruiken, zonder dat de boel vastloopt en niet correspondeert.

De tweede gedraging die de Commissie aan banden wil leggen, betreft de Windows Media Player. De Commissie is van oordeel dat de combinatie Windows mèt Mediaspeler de concurrentie verstoort op de markt voor mediaspelers. Microsoft moet van de Commissie een versie van Windows op de markt brengen zonder mediaspeler, en een met. Consumenten moeten zelf kunnen kiezen welke mediaspeler zij willen, in het kader van de vrije concurrentie.

Afgezien van de boete (wat voor Microsoft een schijntje is), was Microsoft vooral niet blij met de twee opgelegde geboden. Microsoft is daarom in beroep gegaan tegen de beslissing van de Commissie, een procedure die een aantal jaren duurt. Totdat het Hof zijn definitieve oordeel geeft, moet Microsoft wel de beslissing van de Commissie uitvoeren. Daarom heeft Microsoft -in een aparte, aanzienlijk kortere procedure- het Europese Hof verzocht de twee geboden te schorsen totdat er definitief op het beroep is beslist. Microsoft stelt dat, als zij die twee geboden moet uitvoeren, zij ernstige en onherstelbare schade lijdt. Dit achtte het Hof niet voldoende aangetoond, en wees het verzoek volledig af. Volgens het Hof zal de markt niet zo wezenlijk veranderen, dat Microsoft in een klap van de troon gestoten wordt doordat zij de informatie prijsgeeft aan haar concurrenten, of Windows ook zonder mediaspeler moet leveren. Microsoft kan nog in hoger beroep tegen deze beslissing, maar liet eerder weten dat waarschijnlijk niet te zullen doen.
Overigens heeft Microsoft niet verzocht om ook de boete te schorsen; deze is zelfs al betaald, kort na de beslissing van de Commissie.
Op korte termijn zal Microsoft de opgelegde geboden dus moeten uitvoeren. Een Windows versie zonder mediaspeler wordt begin 2005 in de winkels verwacht.

Of Microsoft ook uiteindelijk veroordeeld wordt wegens misbruik van haar machtspositie, is dus nog even afwachten. Microsoft heeft al laten doorschemeren de kwestie met de Commissie te willen schikken.
Microsoft-tegenstanders zijn in ieder geval al blij met dit tussen-oordeel. Er zijn al ettelijke procedures gevoerd tegen deze gigant, onder andere in de VS, maar meestal zonder groot resultaat.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Microsoft toch aan banden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief