icon

Amsterdam: bewoners de Pijp opgelet, nieuw bestemmingsplan in voorbereiding

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oud Zuid is druk doende met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor de Pijp. Inmiddels zijn er vier deelrapportages opgesteld, waarin diverse onderwerpen zijn uitgewerkt, denk aan bebouwingsvoorschriften, woonboten en het gebruik van water en geluid en flora en fauna. De deelrapportages zijn te raadplegen op de website van het stadsdeel. De volgende stap is de vaststelling van een ontwerpbestemmingsplan. Voor bewoners die zich met de inhoud van het nieuwe bestemmingsplan niet kunnen verenigen is het goed de publicaties in de gaten te houden. Wanneer namelijk niet al direct tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingebracht, is het in principe niet meer mogelijk de inhoud van het bestemmingsplan op een later moment nog ter discussie te stellen. De ingebrachte zienswijzen worden voorgelegd aan de stadsdeelraad die, naar verwachting in 2006, het bestemmingsplan vaststelt. Daarna zijn Gedputeerde Staten aan zet, die zullen het bestemmingsplan moeten goedkeuren. Diegenen die menen dat hun kritiek ten onrechte niet is verwerkt, en Gedeputeerde Staten daarom het plan ten onrechte hebben goedgekeurd, kunnen zich tenslotte tot de rechter wenden.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam: bewoners de Pijp opgelet, nieuw bestemmingsplan in voorbereiding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief