icon

Huur of geen huur?

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft een verdere defintie gegeven van het begrip 'verhuur' in haar arrest van de Belgische Staat tegen Temco.

Wat was de casus. De Belgische vennootschap Temco, eigenaar van een pand, probeerde een situatie te creëeren zodat er geen sprake zou zijn van verhuur. Temco sloot contracten met drie aan haar verbonden vennootschappen. Tot wederopzegging en tegen betaling kregen de drie vennootschappen een niet exclusief gebruiksrecht op het hele pand. De 'huurprijs' werd berekend aan de hand van de gebruikte oppervlakte.
Temco was van mening dat er geen sprake was van verhuur, omdat de gebruikers geen exclusief recht hadden op het pand. Zij konden niet met uitsluiting van de anderen het genot van het pand hebben. En omdat er geen sprake was van verhuur, maar van een andere ondernemingsactiviteit, was deze met BTW-belast. Deze BTW heeft Temco vervolgens in aftrek gebracht.
De Belgische fiscus dacht hier anders over, en was van mening dat Temco het pand wel degelijk verhuurde. Temco kreeg vervolgens een naheffingsaanslag BTW opgelegd.
Maar Temco weigerde te betalen, en de kwestie kwam onder de rechter.

Hierop heeft de Belgische rechter het Europese Hof gevraagd wanneer er nu sprake is van 'verhuur van onroerend goed'. Het Hof heeft het volgende criterium vastgesteld: als onroerend goed passief terbeschikking wordt gesteld tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop (bijvoorbeeld een maandelijkse vergoeding), en niet als andere dienst gekwalificeerd kan worden, dan is er sprake van verhuur. Voor verhuur is verder niet noodzakelijk dat de duur van de verhuur is vastgelegd.

Het woord is nu weer aan de Belgische rechter. Deze moet aan de hand van dit criterium vaststellen of Temco het pand inderdaad heeft verhuurd. Het Hof heeft nog wel een handleiding gegeven aan deze rechter: er kan ook sprake zijn van verhuur als aan verschillende partijen tegelijk een gebruiksrecht op het gehele onroerend goed wordt toegekend, in plaats van op specifieke delen van het gebouw. Het gebruik van die partijen samen is dan exclusief tegenover alle anderen, die geen gebruiksrecht hebben.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huur of geen huur?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief