icon

Gemeenten verliezen kort geding inzake Schiphol

Op 6 december 2004 bespraken de betrokken vaste kamercommissies de Nota Ruimte van het kabinet. Enkele Schiphol-gemeenten probeerden deze behandeling te voorkomen door een kort geding aan te spannen tegen de Staat. De Voorzieningenrechter in Den Haag heeft afgelopen vrijdag (3 december) deze poging geblokkeerd.
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Uthoorn vinden dat de Nota Ruimte hun te veel beperkingen oplegt door de nieuwe geluidscontouren voor Schiphol. Door deze nieuwe geluidscontouren mag er in bepaalde gebieden in de genoemde gemeenten geen woningbouw meer plaatsvinden. In de vorige plannen was een ruimere geluidscontour opgenomen en de betrokken gemeenten hadden nu juist nieuwbouwplannen ontwikkeld in deze gebieden. Deze nieuwbouwplannen kunnen nu niet doorgaan en de gemeenten willen de Nota Ruimte op dit punt tegenhouden.
Het kabinet stelde de Nota Ruimte vast op 23 februari 2004. De Nota Ruimte is een samenvoeging van twee reeds bestaande Planologische Kern Beslissingen (PKB). Een PKB mag alleen worden vastgesteld nadat een uitgebreide overleg-procedure is gevoerd en nadat betrokkenen de mogelijkheid hebben gehad om hun zienswijze naar voren te brengen. De gemeenten zijn echter van mening dat de Nota Ruimte op het punt van de geluidscontouren zodanig afwijkt van de eerdere plannen, dat niet zonder nieuw overleg de nieuwe geluidscontouren mochten worden vastgesteld.
De Voorzieningenrechter volgde de gemeenten niet. Voor de Voorzieningenrechter is redengevend dat de inspraakprocedures de bedoeling hebben om alle betrokken belangen in kaart te brengen en, niet in de minste plaats, om de Eerste en Tweede Kamer een duidelijk beeld van die belangen te schetsen. En dat nu, aldus de Voorziningenrechter, is in voldoende mate gebeurd. Er heeft immers wel degelijk bestuurlijk overleg plaatsgevonden voordat de Nota Ruimte werd vastgesteld en in dat overleg zijn ook de bouwbeperkingen rondom Schiphol aan de orde gekomen. Ook na 23 februari 2004 hebben de gemeenten nog gesproken met het kabinet, waarbij zij hun bezwaren tegen de Nota Ruimte kenbaar maakten. De Voozieningenrechter meent dat bij de Eerste en Tweede Kamer op basis van de thans vooliggende stukken voldoende inzicht kan bestaan in de (nieuwbouw)belangen die voor de Schiphol-gemeenten op het spel staan. Kortom: er hoeft geen nieuwe inspraakronde plaats te vinden op het punt van de geluidscontouren. Het woord is aan de Eerste en Tweede Kamer.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gemeenten verliezen kort geding inzake Schiphol

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief