icon

Bedrijven straks geen milieuvergunning meer nodig?

In Nederland hebben bedrijven veelal een milieuvergunning nodig voor het in werking hebben van hun onderneming, in het milieurecht geduid als “inrichting”. Onder bepaalde omstandigheden behoeft een bedrijf evenwel geen milieuvergunning aan te vragen, maar kan het volstaan met een melding. Wat die omstandigheden zijn is vastgelegd in de zogenoemde artikel 8.40-AMvB's. Voorbeelden hiervan zijn het “Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer” en het “Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer”. Zie voor een compleet overzicht de website van VROM.

De 8.40-AMvB's hebben op dit moment tot gevolg dat ongeveer 300.000 bedrijven kunnen volstaan met een melding. Inmiddels blijken echter zowel gemeenten als bedrijven zelf hun vraagtekens te zetten bij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van dit systeem en is er in opdracht van VROM onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot verbetering te komen. Op dit moment ziet het er naar uit dat de huidige 8.40-AMvB's worden vervangen door één nieuwe 8.40-AMvB, en daarmee het onderscheid naar branches komt te vervallen. Bovendien zal deze 8.40-AMvB ook voor een aantal bedrijven gaan gelden, waarvoor nu nog een milieuvergunningplicht geldt. Kortom, bedrijven en hun (juridische) adviseurs staan de nodige veranderingen te wachten op het gebied van milieuregulering.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bedrijven straks geen milieuvergunning meer nodig?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief