icon

Vrijer verkeer van werknemers in Europa

Vanaf voorjaar 2005 moeten bedrijven uit andere Europese lidstaten, die gebruik maken van werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten, makkelijker diensten kunnen leveren in Nederland. Dit is onlangs besloten door de ministerraad.
Nu is nog vereist dat een dergelijk bedrijf een vergunning aanvraagt bij de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen. Dit CWI toetst of de arbeidsomstandigheden en de lonen van de werknemers niet onder de maat zijn. Vanaf volgend jaar hoeft een dergelijk dienstverlenend bedrijf geen vergunning meer te hebben, maar dient zij zich nog wel te melden bij het CWI. Gemeld moet worden hoeveel werknemers er onder welke voorwaarden aan het werk zijn. Bestaan er op grond van deze verstrekte gegevens vermoedens dat het gaat om een illegale constructie, dan kan het bedrijf gecontroleerd worden.

Overigens is deze aanstaande regeling niet van toepassing op uitzendbureaus. De uitzendkrachten, afkomstig uit de nieuwe lidstaten of van buiten Europa, moeten nog altijd een werkvergunning hebben. Bij de beoordeling of de vergunning verleend kan worden, wordt ook gekeken of er geen Nederlandse of Europese werknemers zijn die het werk kunnen doen.
Ook blijft de vergunningplicht bestaan voor Nederlandse werkgevers die werknemers uit de nieuwe lidstaten in dienst nemen. Deze regeling voor de “nieuwe Europeanen” geldt in principe tot 1 mei 2006. Dit vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt bij de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de EU in mei 2004. In 2005 zal een en ander geëvalueerd worden, en besluit het kabinet of deze “blokkade” verlengd of opgeheven moet worden.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vrijer verkeer van werknemers in Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief