icon

Hervorming Huurbeleid

De ministerraad is op 19 november jl. akkoord gegaan met het voorstel van minister Dekker van VROM om het huurbeleid ingrijpend te hervormen. Doel van deze hervorming is om met name commerciële verhuurders te stimuleren meer te gaan investeren in woningen, en dus meer woningen te gaan bouwen. Ondanks de vraag naar voornamelijk middeldure en dure huurwoningen blijft het aanbod achter. Het nieuwe huurbeleid moet er dan ook toe leiden dat er de komende 3 jaar 30% meer nieuwe huurhuizen worden gebouwd. De verhuurders krijgen daarvoor als “tegemoetkoming” meer ruimte om de huurprijzen te verhogen. In januari 2008 zal er een evaluatie plaatsvinden en wordt bekeken of de verhuurders het aantal van 30% meer huurhuizen inderdaad hebben gerealiseerd. Is dat niet het geval, dan mogen de sociale verhuurders de huren niet extra verhogen.

Wat gaat er veranderen? Vanaf 1 juli 2006 zal bij 25% van alle huurwoningen de marktwerking de huur gaan bepalen, dit zijn de zogenoemde geliberaliseerde huurwoningen. Nu valt nog slechts 5% van de huurwoningen in deze categorie.
Bij de overige 75% van de huurwoningen zal de minister van VROM de maximale huurprijs blijven bepalen.
Of een woning al dan niet tot de categorie geliberaliseerde huurwoningen gaat behoren, is afhankelijk van de WOZ-waarde. Op dit moment ligt de drempel, afhankelijk van de regio, bij 100.000, 115.000 of 130.000 Euro, waarbij als peildatum 1 januari 1999 wordt gehanteerd. Voor de huurwoningen die als gevolg van het nieuwe huurbeleid tot de categorie geliberaliseerde huurwoningen zullen gaan behoren, is voorzien in een overgangsregeling. Huurders zonder huursubsidie krijgen te maken met een overgangsregime van 4 jaar, gedurende welke periode de maximaal toegestane huurstijging elk jaar zal toenemen. De woning kan daardoor als het ware gefaseerd naar het markthuurniveau groeien. Voor diegenen die huursubsidie ontvangen, blijft het recht op huursubsidie bestaan, evenals de regulering van de jaarlijkse huurstijgingen.
De maximale huurprijs zal voorts meer dan voorheen op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken worden vastgesteld.

Belangenverenigingen van huurders hebben al aangegeven dat zij weinig vertrouwen hebben in het nieuwe huurbeleid van de minister en verwachten dat het beleid tot enorme huurstijging zal leiden. Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, is echter minder bevreesd voor enorme huurstijgingen en ziet in het nieuwe huurbeleid juist een sterke impuls voor de bouw van nieuwe huurwoningen.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hervorming Huurbeleid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief