icon

Advocaten krijgen geen uittreksels meer…

Persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) worden in veel gemeenten niet meer aan advocaten verstrekt. Voorheen konden advocaten zonder problemen persoonsgegevens opvragen ten behoeve van een gerechtelijke procedure. In Amsterdam krijgen advocaten sinds november de persoonsgegevens echter alleen nog in het geval dat de gegevens nodig zijn voor het opstellen van een verzoekschrift.

De gemeenten geven hiermee uitvoering aan de vier uitspraken, die de Raad van State op 7 juli 2004 heeft gedaan over de uitleg van artikel 98 Wet GBA in het licht van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Europese Raad (95/46/EG van 24 oktober 1995). Deze richtlijn gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
Op grond van artikel 98 GBA worden gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een dagvaarding of het doen betekenen van een vonnis verstrekt aan een “derde die uit hoofde van een ambt of beroep gewoonlijk met gerechtelijke werkzaamheden is belast”. Volgens de Raad van State is dat de deurwaarder. Alleen aan een deurwaarder mogen in die optiek de gegevens nog worden verstrekt.

Voor de praktijk van advocaten is het lastig dat de uittreksels niet meer verkrijgbaar zijn. Indien in de loop van een procedure blijkt dat correspondentie naar het verkeerde adres is gezonden kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een foutief geadresseerde ingebrekestelling. De Nederlandse Orde van Advocaten probeert een oplossing te vinden voor de ontstane situatie en heeft advocaten opgeroepen voorbeelden van de gevolgen van deze uitspraken voor de praktijk aan de Orde toe te zenden.
Intussen proberen advocaten -ook wij- zo inventief mogelijk met de nieuwe regels om te gaan, zodat de belangen van de cliënt niet worden geschaad.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied privacy.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Advocaten krijgen geen uittreksels meer…

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief