icon

Leges huurcommissie in de toekomst alleen voor verzoeker

In de toekomst zal alleen nog degene die een procedure start bij de huurcommissie een voorschot op de leges moeten betalen. Minister Dekker van VROM heeft hiertoe een wijziging van de “Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte” naar de Tweede Kamer gestuurd.
De huurcommissie is een onafhankelijke instantie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.
In de huidige situatie moeten zowel de verzoekende partij als de niet-verzoekende partij een voorschot op de leges betalen. Dit levert veel administratieve rompslomp en vertraging op aangezien de procedure pas wordt opgestart nadat ook de niet-verzoekende partij zijn voorschot heeft voldaan. De nieuwe regeling maakt de legesregeling minder ingewikkeld. Bovendien zal, nu niet meer hoeft te worden gewacht totdat de niet-verzoeker heeft betaald, sneller een uitspraak worden verkregen. De Voorzitter van de huurcommissie zal overigens ook onder de nieuwe regeling kunnen bepalen dat een verzoeker met een laag inkomen wordt vrijgesteld van de plicht een voorschot te betalen.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Leges huurcommissie in de toekomst alleen voor verzoeker

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief