icon

Subsidie voor werkgever met oudere werknemer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 21 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten waardoor oudere werknemers langer kunnen blijven werken.
De subsidie is wel aan een aantal voorwaarden verbonden. De subsidie kan alleen worden verstrekt aan werkgevers met ten minste 30 werknemers in dienst. Verder moet de werkgever het geld nodig hebben om de positie van de oudere werknemer binnen het bedrijf daadwerkelijk te verbeteren. De werkgever moet dus een echt project voor oudere werknemers opzetten. De kosten hiervan worden gesubsidieerd. Bij de subsidieaanvraag moet dit project ook worden aangetoond. De projecten kunnen hetzij gericht zijn op het verbeteren van de beeldvorming met betrekking tot oudere werknemers (?), hetzij op het aanpassen van personeelsbeleid.
De subsidie kan worden aangevraagd bij het Agentschap SZW, in bepaalde tijdvakken van 2004 tot en met 2007. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 december 2004 tot en met 31 januari 2005. De maximale subsidie kan € 40.000,- bedragen per project. Ook kan een voorschot van maximaal 80% gegeven worden.

Inmiddels heeft het kabinet wel duidelijk gemaakt dat ouderen langer moeten blijven werken. Deze subsidie is een van de vele ideeëen om werkgevers te stimuleren ouderen in dienst te houden (of in dienst te nemen). Maar in casu wordt de subsidie beperkt tot projecten die de werkgever moet opzetten. Dit kost de werkgever alsnog veel tijd en moeite. Waarschijnlijk zullen werkgevers eerder besluiten om ouderen in dienst te nemen, als dat op zich al beloond wordt. Bij de evaluatie van dit project zal gekeken moeten worden hoeveel werkgevers zich uiteindelijk hebben laten verleiden.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Subsidie voor werkgever met oudere werknemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief