icon

Beslag op kredietruimte niet mogelijk

De Hoge Raad heeft het verlossende woord gesproken waar de bankwereld met smart op zat te wachten. Sinds enkele jaren doken her en der uitspraken op van rechters, die meenden onbevredigde schuldeisers te kunnen helpen door goed te keuren dat ze beslag legden op kredietruimte waarover hun debiteur nog kon beschikken.
Het is ook wel begrijpelijk dat zo'n schuldeiser de hulp van de rechter inriep, als zijn debiteur ten onrechte weigerde deze ene schuld aan hem te betalen en ondertussen vrolijk voortging met geld opnemen van zijn bank(krediet) om het naar eigen goeddunken aan andere doeleinden te besteden. Als die debiteur dan al zijn bezittingen al aan de bank verpand had, kon de afgewezen schuldeiser machteloos toezien hoe het verhaal voor zijn vordering geleidelijk werd opgesoupeerd. Van oudsher sprak het namelijk vanzelf dat beslag op een bankrekening alleen maar effect had als er (positief) geld op die rekening stond; niet als de bankcliënt toch al “rood” stond.

Maar sinds enkele rechters in navolging van een hooggeleerd tijdschriftartikel verkondigd hadden dat een beschikbare kredietruimte toch ook is te beschouwen als een soort vordering op de bank, waarop beslag mogelijk is, hebben banken veiligheidshalve heel vaak na een beslaglegging kredieten moeten bevriezen, hoewel daar overigens geen aanleiding toe was.

Nu is zojuist een uitspraak van ons hoogste rechtscollege gepubliceerd waarin wordt uitgelegd en uitgemaakt dat beslag op een kredietruimte geen effect heeft.
Bevriezen hoeft dus niet meer.


George Offerhaus is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beslag op kredietruimte niet mogelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief