icon

Nieuwe regels subsidie veilige werkplek

Onlangs informeerden wij u al over de Arbeidstijdenwet en de rol van de Arbeidsinspectie. Voor diezelfde Arbeidsinspectie is ook een taak weggelegd op het terrein van de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Doel van deze wet is ziekte-verzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen, door werkgevers te verplichten een goed arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.
In het verlengde hiervan zal staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken binnenkort een nieuwe subsidieregeling bekend maken op grond waarvan werkgevers een tegenoetkoming kunnen ontvangen voor de aanschaf van machines, gereedschappen of meubilair. Vanzelfsprekend moet het daarbij wel gaan om die zaken die veiliger en gezonder werken waarborgen.
De tendens om verantwoordelijkheden wat betreft het voorkomen (en opheffen) van arbeidsongeschiktheid meer en meer bij werknemers en werkgevers zelf neer te leggen, uit zich hier dus in een financiële prikkel voor de werkgever om de werkomstandigheden van zijn werknemers op een hoger niveau te brengen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regels subsidie veilige werkplek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief