icon

Prospectus-wet

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Zalm om de Europese prospectusrichtlijn te implementeren.
De richtlijn introduceert een zogenaamd 'paspoortsysteem' voor prospecti die opgesteld worden voor de uitgifte van effecten. Is een prospectus eenmaal goedgekeurd in één Europese lidstaat, dan is de prospectus geldig in alle lidstaten.
De richtlijn stelt bepaalde eisen aan de opstelling, goedkeuring en verspreiding van prospecti. Door middel van deze eisen tracht de EU de verschillende nationale regels te harmoniseren, en het zo eenvoudiger te maken voor bedrijven en beleggers. Hoofddoel van de richtlijn is uiteraard het beschermen van beleggers.

Een aantal punten uit de richtlijn. Ten eerste is er een algemene plicht om een prospectus op te stellen, indien effecten aan het publiek worden uitgegeven. Ten tweede moet een prospectus vooraf worden goedgekeurd door een toezichthouder, die zijn goedkeuring ook moet publiceren. Voor Nederland betekent dit dat de Autoriteit Financiële Markten de prospecti zal beoordelen, en niet langer de Euronext. Verder moet de prospectus alle informatie bevatten die een belegger nodig heeft om weloverwogen met de vennootschap in zee te gaan. Zo moet de financiële situatie van de vennootschap worden toegelicht. Tevens moet in de prospectus worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor de informatie. En de informatie in de prospectus moet enigszins actueel zijn (geldigheid van 12 maanden) en regelmatig bijgehouden worden.
Een aantal van de voorwaarden uit de richtlijn, zijn nu al opgenomen in de Wet toezicht effectenverkeer en Wet op het financieel toezicht. Het is dan ook de bedoeling dat het wetsvoorstel van minister Zalm uiteindelijk in deze wetten terechtkomt.

De EU heeft de eis gesteld dat de richtlijn op 1 juli 2005 geïmplementeerd moet zijn in de nationale wetgeving. Het wetsvoorstel van Minister Zalm gaat nu naar de Raad van State voor advies, en vervolgens naar de Tweede Kamer. Pas dan zal de wettekst ook openbaar worden. Vooralsnog moeten we het dus doen met de tekst van de Europese richtlijn.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Prospectus-wet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief