icon

Ook de politiek uit kritiek op het voorstel tot wijziging van de Woningwet

Het wetsvoorstel wijziging van de Woningwet voorziet ondermeer in het rechtstreeks voor de burger verbindend maken van bouwtechnische eisen en bouwkundige gebruiksvoorschriften die zijn opgenomen in het Bouwbesluit en de bouwverordening. Zelfs indien er een bouwvergunning is verleend en conform die vergunning wordt gebouwd, kan worden opgetreden tegen de overtreding van die regelingen, ondanks de omstandigheid dat de gemeente in het kader van de vergunningverlening is nagegaan of wel aan die regels wordt voldaan.

Indien de wetswijziging inderdaad wordt doorgevoerd, leidt dit er dus toe dat zelfs indien een bouwvergunning is verleend, dit geen vrijbrief meer vormt om bouwwerkzaamheden uit te voeren. Dit klemt temeer nu de voorschriften opgenomen in het Bouwbesluit en in de bouwverordening veelal moeilijke, technische bepalingen bevat. Het is vaak niet eenvoudig te bepalen of een bepaalde bouwactiviteit wel aan zo'n technische bepaling voldoet.

Ondermeer om deze redenen is door verschillende juristen kritiek geuit op het wetsvoorstel. Nu verzet ook de CDA-kamerfractie zich tegen invoering van de nieuwe wet. Het CDA meent dat wanneer al niet van een gemeente kan worden verwacht dat zij een bouwplan volledig en correct toetst aan het Bouwbesluit, dat zeker niet van een “eenvoudige huiseigenaar” mag worden verwacht. Daarnaast verwacht het CDA dat de wetswijziging onnodig veel extra regels oplevert.
Het wetsvoorstel is in januari 2004 ingediend. De laatste berichten zijn dat, indien het wetsvoorstel wordt doorgevoerd, de nieuwe bouwregels per 1 juli 2005 in werking zullen treden.


Marjolein Dieperink is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ook de politiek uit kritiek op het voorstel tot wijziging van de Woningwet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief