icon

Amsterdam: ruimere openingstijden horeca

Wie een horecagelegenheid exploiteert mag deze niet onbeperkt geopend houden voor het publiek. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn voor de verschillende soorten gelegenheden (dagzaak, avondzaak, nachtzaak) de openingstijden en sluitingstijden neergelegd. Op dit moment kan in een beperkt aantal omstandigheden van deze tijden worden afgeweken.
Op verzoek van een aantal stadsdelen, waaronder Amsterdam Centrum, zal de APV worden gewijzigd waardoor het voor stadsdelen mogelijk wordt de openings- en sluitingstijden te verruimen. Burgemeester en Wethouders maakten dit onlangs op hun website bekend.

De aangekondigde wijziging zal onder meer mogelijk maken dat avond- en nachtzaken al om 09.00 uur 's ochtens hun deuren kunnen openen, op dit moment is dat pas mogelijk vanaf 20.00 c.q. 22.00 uur. Daarnaast wordt het voor alcoholschenkende gelegenheden mogelijk een uur langer open te blijven en wordt het meer gelegenheden toegestaan een terras toe te voegen aan hun zaak. Zoals het er nu naar uitziet zullen de stadsdelen in een zogenoemd horecabeleidsplan neerleggen of en op welke wijze de tijden in hun stadsdeel kunnen worden verruimd. Burgemeester en Wethouders willen op deze manier onder meer voorkomen dat de leefbaarheid in de omgeving van een horecagelegenheid verder onder druk komt te staan en dat de verruiming van openingstijden tot een grotere belasting van de politie zal leiden.

Op dit moment kan overigens nog een ieder die dat wil schriftelijk laten weten wat hij/zij van deze plannen vindt. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente. De inspraakreacties zullen t.z.t. tezamen met het voorstel tot wijziging van de APV aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam: ruimere openingstijden horeca

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief