icon

Voorlopig uitstel van sloop voor Woongebouw 'De Zwarte Madonna' in Den Haag!

Tenminste wel als het ligt aan de kantonrechter in de residentie.

De “Zwarte Madonna” is een begrip in Den Haag. Het is een sober vormgegeven woongebouw van architect Carel Weeber in het centrum van Den Haag. De gemeente heeft enige jaren geleden het plan opgevat om dit gebied her in te richten en het gebouw te slopen. Daartoe heeft zij in oktober 2002 het gebouw aangekocht. De levering vond plaats in januari 2003.

De gemeente heeft vervolgens de huurders in december van 2003 de huur opgezegd op grond van dringend eigen gebruik. Het opzeggen van een huurovereenkomst van een woning kan op grond van een aantal limitatief in de wet vermelde gronden. Dringend eigen gebruik is een van de gronden en sloop en renovatie van een pand worden als dringend eigen gebruik aangemerkt. In zoverre was er niets aan de hand. Wanneer een nieuwe eigenaar van een woning, na eigendomsoverdracht de huurovereenkomst o.g.v. dringend eigen gebruik wenst op te zeggen, zal die nieuwe eigenaar echter een wachttijd van 3 jaar in acht moeten nemen. Een van de huurders in de “Zwarte Madonna” stelde dan ook dat de gemeente Den Haag pas in januari 2003 eigenaar was geworden. De wachttijd van 3 jaar was derhalve nog niet verstreken op het moment dat de huurovereenkomsten in december 2003 werden opgezegd. De gemeente stelde echter dat zij de huurders al in 2000/2001 had geïnformeerd over de rechtsopvolging en de sloop van het gebouw en dat de termijn al was verlopen. Bovendien had de gemeente inmiddels allerlei contracten afgesloten met projectontwikkelaars, het Rijk en financiers. Uitstel van de sloop en het niet halen van deadlines zou tot sancties kunnen leiden.

De kantonrechter geeft de huurder echter gelijk en oordeelt dat de wachttijd van 3 jaar nog niet is verstreken. In de onlangs gepubliceerde uitspraak stelt hij dat de drie jaars termijn wel kan aanvangen voordat de rechtsopvolging juridisch geëffectueerd is (januari 2003) doch in dat geval moeten de huurders op grond van mededelingen van de gemeente met voldoende mate van zekerheid hebben mogen aannemen dat de aangekondigde rechtsopvolging en sloop werkelijkheid zouden worden. De huurders mogen echter niet voor onaangename verrassingen komen te staan. In 2000 en 2001 was die zekerheid er niet: De gemeente gaf in haar informatiebulletins juist te kennen dat veel aspecten nog ongewis waren en dat onder andere de onderhandelingen met de toenmalig verhuurder stroef verliepen.
Tenslotte oordeelt de kantonrechter dat de door de gemeente genoemde onaanvaardbare gevolgen bij uitstel en het niet halen van deadlines in dit geval voor rekening en risico van de gemeente dienen te komen.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voorlopig uitstel van sloop voor Woongebouw 'De Zwarte Madonna' in Den Haag!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief