icon

Meer duidelijkheid over hypotheekrente aftrek bij verbouwing van het huis.

Wanneer iemand zijn huis wenst te verbouwen of groot onderhoud wenst uit te voeren, zal diegene vaak een lening afsluiten om de kosten te financieren. In vele gevallen duurt het vervolgens nog enige jaren voordat met de verbouwing of het groot onderhoud wordt begonnen. Is de rente dan aftrekbaar ?

De fiscus meende van niet aangezien niet aan het oogmerk-vereiste werd voldaan. De uitgaven worden namelijk veel later gedaan dan het moment dat de lening is afgesloten en daarmee is er geen verband tussen de lening en de uitgaven voor verbetering van de woning. Aftrek van hypotheekrente werd dan ook geweigerd.

De Hoge Raad heeft met een recent arrest bepaald dat het verband tussen de lening en verbouwingskosten ook aanwezig is indien de geldlener het geleende geld niet onmiddellijk voor dat doel aanwendt, doch die kosten later maakt. Ook dan wordt aan het oogmerkvereiste voldaan. De Hoge Raad geeft echter wel aan dat het bedrag van de lening die is afgesloten om de verbouwing te financieren in het vermogen van de belastingplichtige moet zijn gebleven. Wanneer in de tussentijd de geldlening voor andere doeleinden is gebruikt dan wordt niet langer voldaan aan het oogmerkvereiste.
Tenslotte bepaalde de Hoge Raad dat de rente op de geldlening pas als aftrekbare hypotheekrente is te beschouwen vanaf het moment dat de uitgaven voor de verbouwing worden gedaan. Indien de geldlening in 2004 wordt afgesloten en de verbouwing start in 2006, dan is pas in 2006 de rente als aftrekbare hypotheekrente aan te merken.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer duidelijkheid over hypotheekrente aftrek bij verbouwing van het huis.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief