icon

Betere afhandeling schadeclaims

Het verhalen van schade leidt meestal tot lange en kostbare procedures. Zo is het niet altijd eenvoudig om de aansprakelijkheid of de omvang van de schade vast te stellen.
In opdracht van het Ministerie van Justitie heeft de Universiteit Tilburg onderzocht hoe schadeclaims beter en vooral goedkoper afgehandeld kunnen worden.
De schatting van de onderzoekers is dat momenteel 50 eurocent aan kosten wordt gemaakt op iedere uitgekeerde euro aan schadevergoeding. Onder deze “transactiekosten” vallen niet alleen kosten van rechtshulp, deskundigen en rechterlijke macht, maar ook kosten van door partijen zelf bestede tijd aan claimafhandeling, en kosten van onzekerheid en emotionele belasting.
In het rapport worden met name vijf opties aangedragen die de schadeafwikkeling zouden vereenvoudigen, gebaseerd op economische theorieëen.
Zo wordt voorgesteld om moeilijk vast te stellen schade (zoals immateriële schade of toekomstige schade) te normeren. Dit houdt in dat voor dergelijke schadevormen gefixeerde bedragen vastgesteld worden, of marges waarbinnen de schade valt.
Dan is er de optie om de procedures te normeren en standaardiseren, bijvoorbeeld door het instellen van tijdslimieten. Verder wordt geconcludeerd dat een verbeterde geschiloplossing een remedie kan zijn, waarbij de onderzoekers o.a. denken aan mediation. En door het vaststellen van risicoaansprakelijkheid of schuldaansprakelijkheid, kan de vraag wie aansprakelijk is sneller worden beantwoord.

Dit rapport levert legio suggesties om schadeprocedures te vereenvoudigen. Het is echter de vraag of dit rapport in deze vorm een toegevoegde waarde voor de (juridische) praktijk heeft. Zo bestaat er al mediation, maar in het merendeel van de gevallen kiezen partijen toch voor de rechter. Dit omdat de kwestie te complex of te principieel ligt. Verder kent het Nederlandse recht al de vorm van risicoaansprakelijkheid. Maar ook dit leidt er in de praktijk niet toe dat de procedure er eenvoudiger op wordt. Betwist wordt dan bijvoorbeeld dat er risicoaansprakelijkheid is, of dat er schade is.
Het vereenvoudigen van schadeprocedures zal dan ook niet met louter theoretische of economische richtlijnen op te lossen zijn, maar behoeft tevens een praktische benadering. Wellicht geeft dit rapport daartoe de aanzet.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Betere afhandeling schadeclaims

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief