icon

Invasie uit Brussel?

Er wordt vaak gezegd dat de meerderheid van de Nederlandse wetgeving uit “Brussel” komt. Onze wetgever in Den Haag zou minstens 50% van de wetgeving overnemen van de Europese Unie, als het niet meer is.
Maar sinds kort is er een nieuw percentage genoemd: slechts 16% van onze regelgeving zou uit Brussel komen. Nogal een verschil met het vorige percentage.
De oorzaak van de grote verschillen, is de toepassing van verschillende rekenmethodes. De ene groep (die van het hoge percentage) kijkt naar Haagse regels die naar Brusselse wetten verwijzen. De andere groep heeft geteld vanaf Brussel: hoeveel regels werden daar opgesteld, en hoeveel daarvan werden in Den Haag omgezet in Nederlandse regels. Dus twee totaal verschillende uitgangspunten.

Om duidelijkheid te verkrijgen over wie nu gelijk heeft, en waarschijnlijk om “de burger dichter bij Europa te brengen”, heeft staatssecretaris Nicolaï zich in het debat gemengd. Hij heeft de Leidse jurist Voermans gevraagd om te onderzoeken wat nu het juiste percentage is.

Rinus van Schendelen, hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (en auteur van onder meer “Machiavelli in Brussels”), vraagt zich echter af of het wel mogelijk is om het “verlossende getal” te vinden, omdat Europa en Den Haag zich in vele gedaantes voordoen. Want niet alle Brusselse regels worden eerst omgezet in Nederlandse wetgeving. Er is ook een groot gedeelte dat zogenaamde “rechtstreekse werking” heeft, en niet per se via Den Haag loopt. Dit geldt evengoed voor de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Verder kan één Europese regel van invloed zijn op verschillende Nederlandse wetten. En tot slot is voor het publiek niet altijd duidelijk of iets een puur Brussele regel is, of dat Den Haag zelf een regel heeft opgesteld, geïnspireerd door Brussel.
Volgens Van Schendelen blijft het getal dan ook een mythe. Voorlopig moeten we het doen met onze persoonlijke opvattingen over de vraag of de invloed van Brussel “te hoog” of “te laag” is. Dit houdt het debat in ieder geval levendig.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Invasie uit Brussel?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief