icon

Grondexploitatiewet; wettelijk kader voor afspraken rond projectontwikkeling

Het zat er al even aan te komen, een wettelijk kader voor de verdeling van de kosten en baten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie door private partijen, waaronder een projectontwikkelaar. Een en ander is neergelegd in het wetsvoorstel Grondexploitatiewet, waarmee de ministerraad onlangs heeft ingestemd. Zoals gebruikelijk wordt de tekst van het wetsvoorstel pas openbaar gemaakt nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de stukken bij de Tweede Kamer zijn ingediend. We moeten het vooralsnog dus doen met publicaties over het voorstel, waaronder het persbericht van VROM.
Daaruit kan worden opgemaakt dat een gemeente die van de projectontwikkelaar een exploitatiebijdrage wenst te ontvangen, een exploitatieplan zal moeten vaststellen. Vervolgens wordt de plicht om deze bijdrage te voldoen, als voorwaarde aan de bouwvergunning verbonden. Hiermee wordt een nieuw instrument voor kostenverhaal ingevoerd.
In de praktijk bestaat nog wel eens onduidelijkheid over de vraag welke kosten wel en niet kunnen worden verhaald op een projectontwikkelaar. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, worden de verhaalbare kostensoorten in een zogenoemde algemene maatregel van bestuur vastgelegd. Daarnaast zal het wetsvoorstel eveneens mogelijk maken dat gemeenten in hun bestemmingsplannen bepalen welke soorten woningbouw, al dan niet sociale woningbouw, op een bepaald perceel zijn toegestaan.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Grondexploitatiewet; wettelijk kader voor afspraken rond projectontwikkeling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief