icon

AFM als toezichthouder voorwetenschap

Het Ministerie van Financiën heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) op bepaalde punten te wijzigen.
Deze wijzigingen vloeien voort uit de Europese Richtlijn Marktmisbruik (2003/6, Pb L 96), die eisen stelt aan de transparantie van de handel in effecten, met name ter voorkoming van handel met voorwetenschap.
Kern van de Richtlijn is dat iedere informatie die voorwetenschap kan opleveren, openbaar gemaakt moet worden. In Nederland bestaat er al zo'n plicht tot openbaarmaking, maar wordt dit geregeld door het Fondsenreglement van Euronext. Deze regel houdt in dat instellingen met een notering aan Euronext verplicht zijn om terstond een publicatie te doen “omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de instelling waarvan moet worden uitgegaan dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan”. Met andere woorden: koersgevoelige informatie zal direct openbaar gemaakt moeten worden (denk aan WOL..). Het is ook Euronext die de naleving van deze verplichting controleert. In de afgelopen vijf jaar hebben verschillende onderzoeken van Euronext geresulteerd in één schriftelijke waarschuwing. Bovendien wordt het rapport van de onderzoekscommissie Euronext gepubliceerd, zodat beleggers van de hoed en de rand weten.
In het wetsvoorstel gaat deze controle over op de AFM. Het nieuwe artikel 47 Wte zal straks de publicatieplicht van koersgevoelige informatie bevatten. De AFM krijgt tevens een aantal sanctiemogelijkheden tot haar beschikking, die Euronext niet had. Zo kan de AFM de handel in een bepaald fonds opschorten, onderbreken of zelfs doorhalen als blijkt van voorwetenschap. De AFM kan ook toezichthouders in andere europese lidstaten verzoeken om opschorting, onderbreking of doorhaling. Maar dit is het zwaarste geschut.
Voorafgaand aan een inbreuk op de handel, krijgt de betreffende instelling een aanwijzing van de AFM die opgevolgd moet worden. Wordt deze aanwijzing niet opgevolgd, dan kan de AFM een dwangsom opleggen of een bestuurlijke boete.
De aanwijzing van de AFM kan “zo nodig” openbaar gemaakt worden, aangezien de AFM een geheimhoudingsplicht heeft. In het gros van de zaken zal dus niemand weten dat er iets niet in de haak was.
Op dit punt is ook de meeste kritiek geuit. Zo is de Euronext van mening dat het belangrijkste wapen van een toezichthouder verdwijnt, namelijk het publiceren van de beslissing (of aanwijzing) van de toezichthouder. Volgens Euronext is dit voor instellingen juist het meest gevoelige punt, en bovendien geeft het duidelijkheid aan beleggers. De AFM heeft al geantwoord dat zij, binnen de grenzen van haar geheimhoudingsplicht, zoveel mogelijk openheid zal nastreven. Hoe dit in de praktijk eruit zal zien, is nog even afwachten.
Waarschijnlijk zal de AFM pas volgend jaar aan de slag zal kunnen, als het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
AFM als toezichthouder voorwetenschap

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief