icon

Wie zwijgt, krijgt (geen) toestemming?

Het bij de aanvraag van een bouwvergunning verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat Burgemeester en Wethouders de vergunning later alsnog intrekken. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de Raad van State van 24 december 2003 is bepaald dat onder onvolledige opgave mede dient te worden verstaan het verzwijgen van het doel waarvoor de bouw zal plaatsvinden.

Wat was er aan de hand in deze zaak? Voor de bouw van 24 hotelbungalows was een bouwvergunning verleend. Het bouwplan paste binnen de bestemming “conferentie- en vakantieoord”. Later bleek dat men het voornemen had om de bungalows te verkopen aan particulieren. Het college heeft daarop de bouwvergunning ingetrokken. De rechtbank vond dat onterecht en oordeelde dat de gemeente de taak heeft om de terzake relevante feiten zelf te vergaren en aan de hand daarvan de noodzakelijke toetsing aan de betreffende voorschriften uit te voeren.

Maar de Raad van State oordeelde anders: uit de bouwaanvraag heeft het college niet kunnen opmaken dat het de bedoeling van de aanvrager was de bungalows aan particulieren te verkopen. Het behoort tot de plicht van de aanvrager ook ongevraagd gegevens te verstrekken die van essentieel belang zijn voor de beoordeling van de bouwaanvraag. Het college mocht de bouwvergunning intrekken.

Dus bouwers opgelet! Zorg bij de aanvraag van de bouwvergunning voor een juiste en volledige opgave van gevraagde èn ongevraagde gegevens.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wie zwijgt, krijgt (geen) toestemming?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief