icon

Betalen voor burn out?

Namens een 57-jarige man, die na een burn-out in de WAO terechtgekomen is, heeft het Bureau Beroepsziekten van de vakbond FNV in rechte schadevergoeding gevorderd van de werkgever van deze man. De man had 10 jaar structureel veel overgewerkt en had hierdoor een burn-out gekregen. De kantonrechter in Terneuzen heeft de werkgever veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van bijna 70.000,- euro, inclusief 15.000,- euro smartengeld, omdat de werkgever niet aan de op werkgevers rustende zorgplicht had voldaan. Bovendien faalde de werkgever volledig toen het op reïntegreren van de inmiddels zieke werknemer aankwam.

De FNV was uiteraard verheugd over de uitspraak van de rechter en heeft daar veel publiciteit aan gegeven. Of nu echter aangenomen moet worden -zoals in de pers soms lijkt te zijn gedaan- dat werkgevers in zijn algemeenheid schadeplichtig worden wanneer werknemers een burn out krijgen is echter twijfelachtig.

Ten eerste is dit een uitspraak van “slechts” een kantonrechter, zodat geenszins vaststaat dat zijn collega's in andere rechtbanken net zo zullen oordelen in vergelijkbare gevallen. Daarbij komt dat de omstandigheden waaronder deze man zijn werk moest verrichten vrij extreem lijken; het zal wel even wachten zijn op een geval van vergelijkbare ernst.

Een andere kwestie is dat burn out nu eenmaal anders van aard is dan een “gewoon” bedrijfsongeval. Burn out “overkomt” je niet op de zelfde manier, een werknemer heeft daarbij in het algemeen een zekere eigen verantwoordelijkheid. Een andere reden waarom burn out wel nooit op de zelfde manier als een val van de ladder zal kunnen worden behandeld is dat het doorgaans, anders dan kennelijk in de Terneuzense situatie is geoordeeld, geen blijvend letsel zal veroorzaken.
Vooralsnog voorzien wij dan ook geen trend bij het toekennen van schadevergoedingen na werkgerelateerde burnout.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Betalen voor burn out?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief