icon

Aanvulling loon tweede ziektejaar binnenkort definitief van de baan?

Hoe houden we iedereen aan het werk? Onder dat motto heeft het kabinet in de afgelopen periode verschillende plannen ontwikkeld, die overigens niet allemaal zonder kritiek zijn ontvangen door werkgevers en werknemers.
Ook ten aanzien van zieke werknemers is het uitgangspunt -reïntegratie in het arbeidsproces- door middel van verschillende maatregelen steviger neergezet. Zowel werknemer als werkgever hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, gericht op verwezenlijking van reïntegratie. Indien blijkt dat de werknemer niet naar zijn eigen functie kan terugkeren, dan moet worden gekeken of er ander passend werk beschikbaar is, desnoods bij een andere werkgever.

Werkgevers worden via verschillende (financiële) maatregelen geprikkeld om hun reïntegratieverplichting ook daadwerkelijk serieus op te pakken. De verlenging van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van een naar twee jaar is daarvan een voorbeeld: werknemers die na 1 januari 2004 ziek worden, hebben simpel gezegd gedurende twee jaar recht op doorbetaling van 70% van hun loon. Verschillende CAO's en arbeidsovereenkomsten voorzien evenwel in een zogenoemde bovenwettelijke aanvulling, en bepalen dat de werkgever het eerste, maar soms ook het tweede ziektejaar het inkomen van de zieke werknemer zal aanvullen tot 100% van het loon.
Om ook de werknemer (financieel) te prikkelen zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, wil het kabinet paal en perk stellen aan de betaling van deze bovenwettelijke aanvullingen tijdens het tweede ziektejaar. Want, zo is de gedachte, als zieke werknemers hun inkomensniveau behouden, zijn zij minder gemotiveerd te werken aan hun herstel.
Minister De Geus kondigde daarom een tweetal maatregelen aan, in de hoop dat werkgevers en werknemers het wel uit hun hoofd zullen laten af te spreken dat de werknemer gedurende zijn tweede ziektejaar meer dan 70% van zijn loon zal ontvangen. Zo kunnen werkgevers worden geconfronteerd met een forse verlenging van hun wettelijke loondoorbetalingsverplichting, terwijl werknemers een eventuele WAO-uitkering gekoppeld zien worden aan het minimumloon, in plaats van aan hun laatstverdiende loon.

Genoemde maatregelen, die al per 30 december 2004 in werking zouden moeten treden, zijn neergelegd in het wetsvoorstel 'Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling tweede ziektejaar', waarover de Raad van State afgelopen week heeft geadviseerd. Zowel het wetsvoorstel, als genoemd advies worden evenwel pas bekend gemaakt op het moment dat het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Eerst dan zal meer duidelijkheid ontstaan over de inhoud van de aangekondigde maatregelen en de betekenis daarvan voor de praktijk.
Volg voor meer informatie over loon tijdens ziekte: deze link


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanvulling loon tweede ziektejaar binnenkort definitief van de baan?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief