icon

Dankzij Berlusconi strengere boekhoudregels?

Tegen Berlusconi “and others” lopen in Italië verschillende procedures wegens boekhoudfraude en vervalsing van jaarcijfers. Dit creatieve boekhouden zou voor 2002 hebben plaatsgevonden. Nu is toevalligerwijs in 2002 de wet die boekhoudfraude strafbaar stelt, gewijzigd. Indien er sprake is van het vervalsen van de jaarcijfers, die vervolgens netjes openbaar zijn gemaakt conform de wet, dan is het alleen nog onder bijzondere omstandigheden mogelijk om straffen op te leggen. Berlusconi c.s. zouden door deze gematigde nieuwe wet aan straf ontkomen.
Maar blijkbaar willen de Italiaanse rechters hier geen genoegen mee nemen. Deze rechters hebben daarom aan het Europese Hof van Justitie een zogenaamde prejudiciële vraag gesteld: kan vervalsing van de boeken worden gelijksteld met het in het geheel niet opstellen van jaarrekeningen, en wat voor type straffen moeten op vervalsing staan?
Het Hof beraadt zich nog op een uitspraak, maar de Advocaat-Generaal mevrouw Kokott heeft alvast haar mening gegeven. Volgens de AG staat volgens Europees recht het vervalsen van jaarcijfers wel degelijk gelijk aan het niet-publiceren van jaarcijfers. De belangen van derden worden immers, aldus de AG, in gelijke mate geschonden: in beide gevallen staan hen geen juiste cijfers ter beschikking. Op het publiceren van onjuiste cijfers dienen passende straffen te staan. Weliswaar heeft iedere lidstaat aanmerkelijke vrijheid bij het vaststellen van straffen, maar deze straffen moeten wel effectief, proportioneel en afschrikwekkend zijn. De straffen en de voorwaarden van de Italiaanse wet voldoen hier volgens de AG niet aan en zijn daarmee strijdig met het Europese Gemeenschapsrecht. De nationale (Italiaanse) rechter dient dan ook voorrang te geven aan het Europese recht, en het nationale recht buiten toepassing te laten. Mocht het Hof deze mening overnemen, dan zou dit een fikse teleurstelling voor Berlusconi zijn. Tevens illustreert deze kwestie dat een nationale wetgever niet zomaar nieuwe wetgeving kan bedenken: het moet wel in overeenstemming zijn met het Europese recht, op straffe van niet-toepassing van de nationale wet.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dankzij Berlusconi strengere boekhoudregels?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief