icon

Europese Vennootschap?

In theorie zou het vanaf 8 oktober jl. mogelijk moeten zijn om een Europese Vennootschap (EV) op te richten. Dertig jaar geleden heeft de Europese Commissie voor het eerst een dergelijke vennootschap voorgesteld. In 2001 kwam het ook daadwerkelijk tot een Verordening, die dit mogelijk maakt. Echter, slechts België, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland en Ijsland hebben tot nu toe de Verordening geïmplementeerd in hun eigen wetgeving, een noodzakelijke voorwaarde. Zonder erkenning van de EV in de nationale wetgeving, heeft de EV geen bestaansrecht. Het wachten is dus op de overige 22 lidstaten.

Wat is nu een Europese Vennootschap? Een dergelijke vennootschap wordt opgericht onder Europees recht, en is onderworpen aan Europeesrechtelijke vennootschapswetgeving. Een EV kan daardoor in de gehele EU opereren, zonder onderhevig te zijn aan verschillende nationale wetten en regels. De bedoeling is om het ondernemingen gemakkelijker en goedkoper te maken om hun activiteiten binnen de EU uit te breiden. Het zou dan niet meer nodig zijn om in de verschillende landen separate vennootschappen op te richten, naar nationaal recht (bijvoorbeeld een NV in Nederland, en een AG in Duitsland). De Nederlandse equivalent van de EV is de NV.
De EV kan hetzij “nieuw” worden opgericht als holdingmaatschappij, hetzij door fusie van bestaande vennootschappen uit (minstens) twee verschillende lidstaten, hetzij door omzetting van een bestaande, nationale, vennootschap.
Nederland heeft in 2003 een wetsvoorstel gepresenteerd om de Verordening te implementeren. Dit wetsvoorstel ligt per vandaag voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Gelijktijdig met de Verordening voor de Europese Vennootschap, is een aanvullende Verordening opgesteld om de rechten van werknemers veilig te stellen bij de oprichting van een EV. Deze Verordening bepaalt dat, als het voornemen bestaat om een EV op te richten, de ondernemer hierover met de werknemers in overleg moet treden. Uit dit overleg moet een overeenkomst volgen, waarin de werknemers hun rechten veilig stellen. Ook dit wetsvoorstel is zojuist neergelegd bij de Eerste Kamer.

Afwachten is dan ook het devies. Maar omdat er al zo'n 30 jaar gewacht wordt, kan men zich afvragen wat het nut van een EV is. Kennelijk is er nog weinig animo om een EV in de praktijk te brengen. Maar mocht de EV uiteindelijk op grote schaal worden ingevoerd, dan zou dit wel weer kunnen bijdragen aan de harmonisatie van de verschillende nationale stelsels.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Europese Vennootschap?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief