icon

Versterken toezicht op bestuur

De Europese Commissie heeft op 6 oktober jl. eveneens aanbevelingen gedaan om het toezicht op bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen te versterken. Doel is (wederom) het “beschermen” van aandeelhouders, investeerders en werknemers. Om een onafhankelijk toezicht op het bestuur te garanderen, deed de Commissie de volgende niet-bindende aanbevelingen. Zo moet er binnen een onderneming een evenwichtige balans zijn tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuurders, zodat niet een van beide groepen de besluitvorming kan domineren. Dit brengt met zich mee dat er voldoende onafhankelijke toezichthouders moeten zijn, die iedere vorm van belangenverstrengeling moeten voorkomen. Nevenfuncties van toezichthouders moeten openbaar gemaakt worden. En tot slot moeten de toezichthouders terzake kundig zijn.
In Nederland wordt het toezicht uitgeoefend door de Raad van Commissarissen (RvC). In de Code Tabaksblat wordt al een aantal nieuwe eisen gesteld aan de RvC, die overeen komen met de aanbevelingen van de Commissie, en zelfs gedetailleerder zijn.
De Commissie zal de komende tijd bekijken of de aanbevelingen worden overgenomen. Eventueel kan zij oordelen dat het opstellen van nieuwe wetgeving nodig is.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Versterken toezicht op bestuur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief