icon

Recht op langdurig zorgverlof; volgens werkgevers overbodig

Als het aan het kabinet ligt krijgen werknemers recht op langdurig zorgverlof. Hiertoe werd in 2002 een, inmiddels veelvuldig gewijzigd, wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Werknemers worden door de beoogde nieuwe regeling in de gelegenheid gesteld om voor familieleden met een levensbedreigende ziekte te zorgen. In eerste instantie voorzag het wetsvoorstel nog in een financiële vergoeding, die is inmiddels geschrapt daar werknemers op individuele basis via de zogenoemde, overigens nog in te voeren, levensloopregeling voor de financiering van hun verlof kunnen sparen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft grote bezwaren tegen een wettelijk recht op langdurig zorgverlof en verzocht de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de hand te wijzen, zo viel te lezen in de landelijke dagbladen. Waarom? Het invoeren van een wettelijk recht op zorgverlof is naar de mening van VNO-NCW overbodig en werkt verstarrend, maatwerkoplossingen zijn hierdoor niet mogelijk. Werknemers beschikken reeds over een groot aantal vakantie-, verlof-, en ATV-dagen, de nieuwe regeling voegt hier niets aan toe. Werkgevers zouden voorts op grond van het beginsel van “goed werkgeverschap” al gehouden zijn om werknemers in staat te stellen voor ernstig zieke kinderen of echtgenoten te zorgen. Of het beginsel van “goed werkgeverschap” inderdaad zover strekt dat werknemers op grond daarvan langdurg verlof moeten kunnen opnemen, valt evenwel te betwijfelen. Eveneens valt te betwijfelen of het verzoek om het wetsvoorstel af te wijzen, gehoor vindt. Het recht op langdurig zorgverlof wordt immers gezien als het sluitstuk van de Wet arbeid en zorg, waarin alle verlofregelingen zijn gebundeld.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Recht op langdurig zorgverlof; volgens werkgevers overbodig

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief