icon

Kamerleden mogen naam 'LPF' niet gebruiken voor nieuwe Vereniging

De Voorzieningenrechter in Den Haag heeft een vordering van de Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn (“de LPF”) toegewezen . Daardoor wordt het een aantal Tweede Kamerleden en anderen verboden zich te verenigen onder de naam Vereniging LPF. De kamerleden mogen de naam LPF echter wel binnen de Kamer blijven gebruiken.

De kamerleden en anderen hadden in augustus hun lidmaatschap van de LPF opgezegd en een nieuwe vereniging opgericht onder de naam Vereniging LPF. De LPF was echter van mening dat die naam misleidend was. Bovendien zou deze inbreuk maken op haar merkrechten (zowel LPF als Lijst Pim Fortuyn zijn als merk gedeponeerd), althans anderszins onrechtmatig zijn. De LPF vorderde daarom in kort geding onder meer dat de Vereniging LPF zou worden opgeheven, danwel dat haar naam zou worden gewijzigd in een naam zonder de aanduidingen 'Lijst Pim Fortuyn' en/of 'LPF'. Daarnaast zou de betreffende oud-leden een verbod moeten worden opgelegd de namen 'Lijst Pim Fortuyn' en/of 'LPF' te gebruiken, zowel in als buiten de Tweede Kamer.
In hun verweer hebben de gedagvaarde oud-leden daar onder ander tegenover gesteld dat de kamerleden onder hen op grond van artikel 71 van de Grondwet immuniteit genieten. Daarnaast zou het gebruik van de namen 'Lijst Pim Fortuyn' en 'LPF' alleen misleidend zijn indien deze zouden worden gebruikt door personen die het gedachtegoed van Pim Fortuyn niet (langer) dragen. Voorts zou een verbod op het gebruik van de namen inhouden dat de LPF deze namen monopoliseert, hetgeen volgens de oud-leden in strijd is met de openbare orde. Tenslotte meenden de kamerleden onder hen dat zij het aan hun kiezers verplicht zijn hun activiteiten te blijven verrichten onder de naam waaronder zij verkozen zijn.

De Voorzieningenrechter oordeelde dat het gevaar voor verwarring bij het grote publiek groot is als twee groeperingen precies dezelfde namen gebruiken voor nagenoeg dezelfde activiteiten. Dat er kennelijk twee groeperingen zijn die het gedachtegoed van Pim Fortuyn beweren uit te dragen, brengt volgens de Voorzieningenrechter niet met zich mee dat zij beide bevoegd zij de namen 'Lijst Pim Fortuyn' en 'LPF' te gebruiken. De LPF heeft volgens de Voorzieningenrechter de oudste rechten. Leden die zich van deze vereniging afscheiden moeten hun werkzaamheden maar onder een nieuwe naam voortzetten, die geen verwarring bij het publiek veroorzaakt. Het beroep van de LPF op haar merkrechten kon in de beoordeling buiten beschouwing blijven, nu de LPF zich ook baseerde op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad en de vordering op die basis reeds kon worden toegewezen.
Het gebruik van de namen 'Lijst Pim Fortuyn' en 'LPF' door de betreffende oud-leden is volgens de Voorzieningenrechter derhalve onrechtmatig en dient gestaakt te worden. De naam van de Vereniging LPF dient te worden gewijzigd. De kamerleden mogen de naam echter wel binnen de kamer blijven gebruiken, aangezien zij op grond van artikel 71 van de Grondwet niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of schriftelijk communiceren. Buiten de kamer mogen zij zich echter, op straffe van een dwangsom van 2500 euro per gelegenheid, niet afficheren met de namen LPF of Lijst Pim Fortuyn en zich ook niet als zodanig laten aanspreken. Vooral dat laatste wordt oppassen natuurlijk…

Overigens is de website www.lijst-pimfortuyn.nl nog steeds in handen van de oud leden. De LPF had weliswaar ook overdracht van de domeinnaam gevorderd, maar kreeg dat onderdeel van de eis niet toegewezen, omdat de domeinnaam rechtsgeldig was overgeschreven door een van de oudleden op het moment dat deze nog bestuurder van de LPF was.
update: Inmiddels is een schikking bereikt tussen het LPF bestuur en de kamerfractie. Laatstgenoemde mag de naam LPF nog zes maanden blijven voeren.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied intellectuele eigendom.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kamerleden mogen naam 'LPF' niet gebruiken voor nieuwe Vereniging

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief