icon

Betere medezeggenschap door einde WOR?

Minister De Geus heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe Wet Medezeggenschap Werknemers, die – als de Tweede Kamer er mee instemt – de huidige Wet op de Ondernemingsraden moet vervangen. Die wet is sinds zijn inwerkingtreding in 1950 en herziening in 1971 dermate vaak gewijzigd dat hij slecht leesbaar was geworden, reden waarom de wet niet nogmaals wordt gewijzigd maar in zijn geheel wordt vervangen. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap, en het mogelijk maken van maatwerk bij het vormgeven van medezeggenschap.
Dat maatwerk moet komen uit de (nieuwe) mogelijkheid om al dan niet bij CAO af te spreken hoe de medezeggenschap wordt gestructureerd (wel of geen Groeps- of Centrale OR), en om af te spreken over welke onderwerpen wel en geen advies of instemming aan de OR zal worden gevraagd.

Als je de nieuwe en de oude wet vergelijkt, valt (afgezien van de indeling, die inderdaad wat overzichtelijker lijkt) met name op wat er niet verandert. Het advies- en instemmingsrecht blijven ongewijzigd, en de vrijheid om al dan niet een Groeps- of Centrale OR in te stellen bestond onder de oude wet in wezen ook al. De mogelijkheid om de OR in onderling overleg minder bevoegdheden te geven dan de opsomming in de artikelen over advies en instemming is inderdaad nieuw, maar het is maar de vraag in hoeverre de werknemers(organisaties) met zo'n vermindering zullen instemmen. Bovendien: ze kunnen die instemming ook opzeggen, en dan hebben ze zes maanden later weer alle bevoegdheden die de wet ze nu ook geeft. Of er wat dat betreft veel gaat veranderen is dus twijfelachtig.
Nieuw is verder dat voordat een van de partijen naar de kantonrechter wil stappen, er geen bemiddeling meer nodig is van de Bedrijfscommissie. Vrijwillige bemiddeling blijft mogelijk; de SER moet zorgen voor een bemiddelingsinstantie. Ook zijn er nieuwe regels over hoe en wanneer de OR zijn achterban moet raadplegen.
Tot slot moet de SER de medezeggenschap gaan bevorderen en de kwaliteit ervan gaan verbeteren – de minister gaat er kennelijk van uit dat de nieuwe wet dat effect zelf niet (direct) zal hebben.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Betere medezeggenschap door einde WOR?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief