icon

Arbodiensten straks overbodig?

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven meer vrijheid beoogt te geven bij de aanpak van arbeids-omstandigheden. Op dit moment zijn bedrijven verplicht een arbodienst in te schakelen om preventie en begeleiding van ziekteverzuim te regelen. Op grond van het wetsvoorstel mag een branche of een bedrijf dat straks ook zelf doen of hiervoor een andere partij inschakelen, bijvoorbeeld een branche organisatie. Daartoe dient dan wel de instemming van de vakbonden, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging te worden verkregen.

De bedoeling van het wetsvoorstel is om bedrijven de keuze te geven de arbodienstverlening meer aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. Ook is de bedoeling dat bedrijven hierdoor meer bij de arbeids-omstandigheden worden betrokken.
Als ondernemingen geen gebruik meer maken van een arbodienst moeten ze er wel voor zorgen dat de arbodienstverlening voldoende deskundig wordt aangepakt. Er moet een contract met een bedrijfsarts zijn voor de begeleiding van ziekteverzuim. Ook worden in het wetsvoorstel eisen gesteld aan de personen die de risico-inventarisatie – en evaluatie toetsen. Dit is een verplicht document waarin de risico's voor de arbeidsomstandigheden worden weergegeven en waarin wordt vastgelegd hoe deze risico's kunnen worden vermeden.
Voor kleinere bedrijven voorziet de wet in vereenvoudigde – en derhalve goedkopere – toetsen voor de risico-inventarisatie en – evaluatie.
Het wetsvoorstel bepaalt tenslotte dat bedrijven meer gebruik moeten maken van de deskundigheid in het bedrijf zelf met betrekking tot arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekteverzuim. Werkgevers moeten zich in de toekomst laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers, die aandacht besteden aan de veiligheid en gezondheid bij dagelijkse werkzaamheden. Bij kleinere bedrijven van minder dan 15 werknemers mag de deskundige ook de werkgever zijn.

Als het parlement voor het eind van dit jaar instemt met het wetsvoorstel, is het de bedoeling dat de wet ingaat per 1 juli 2005.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbodiensten straks overbodig?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief