icon

Hells Angels verbieden ?

Recentelijk zijn de Hells Angels in Amsterdam in het nieuws gekomen, mede door het aftreden (of afzetten) van hun voormalige president. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen, hebben enkele politici geopperd dat de vereniging Hells Angels in Nederland moet worden verboden. De vraag is echter of dat wel zo eenvoudig gaat.
Voorop staat dat in de grondwet de vrijheid van vereniging is gewaarborgd. Nederlandse burgers kunnen in vrijheid lid worden van een vereniging en moeten ook in vrijheid hun lidmaatschap weer kunnen opzeggen. Net zo goed moeten Nederlandse burgers in vrijheid een vereniging kunnen oprichten. Overigens hoeft een vereniging niet zoiets te zijn als de plaatselijke voetbalclub. Een vereniging kan ook bestaan uit een los verband van personen die allen hetzelfde doel nastreven, zonder dat statuten worden gemaakt. Men spreekt dan van een informele vereniging.
Ondanks de vrijheid van vereniging, is het in principe mogelijk om een vereniging te verbieden en te ontbinden. Het Openbaar Ministerie moet daartoe een vordering indienen bij de rechtbank. De vordering kan alleen worden toegewezen als de werkzaamheid van de vereniging in strijd is met de openbare orde. Niet iedere onfatsoenlijkheid lijdt tot strijd met de openbare orde; er moet meer aan de hand zijn. Bijvoorbeeld zal sprake moeten zijn van (stelselmatig) gebruik van geweld of bedreiging, aanzetten tot haat of verboden discriminatie.
Overigens moet de rechtbank bij haar beoordeling terughoudend zijn. Niet al te makkelijk mag de rechtbank een vereniging verbieden en ontbinden, omdat zulks in strijd zou komen met het eerder genoemde grondrecht van vereniging. En het Openbaar Ministerie moet wel eerst bewijzen dat de vereniging een werkzaamheid heeft in strijd met de openbare orde. Het enkele feit dat bepaalde leden van een vereniging strafbare feiten hebben gepleegd, zal niet voldoende zijn om dat bewijs te leveren. Minstens zal het Openbaar Ministerie daarbij ook moeten bewijzen dat deze strafbare feiten binnen het verenigingsverband plaatsvonden.
Kortom: de suggestie om de Hells Angels te verbieden klinkt ferm, en klinkt voor sommigen wellicht zelfs aantrekkelijk, maar het is nog maar de vraag of daartoe voldoende gronden zijn.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hells Angels verbieden ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief