icon

Amsterdam: wet Bibob in de praktijk

Ongeveer een jaar geleden trad de wet Bibob in werking, voluit: de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Hiermee kregen gemeenten een instrument in handen om op te treden tegen criminele activiteiten die als het ware worden gefaciliteerd door gemeentelijke vergunningen. Of anders gezegd, als er een concreet vermoeden bestaat dat een vergunning mede wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, biedt de wet Bibob de mogelijkheid om daar een stokje voor te steken door een vergunning te weigeren of in te trekken. Op deze manier wordt gepoogd het witwassen, misbruik van ondoorzichtige financiële constructies of deelname aan een criminele organisatie tegen te gaan.

In Amsterdam is de wet Bibob in eerste instantie toegepast op vergunningen voor de horeca- en prostitutiebranche. Zo dient een uitbater van een horecagelegenheid bij het aanvragen van een horecavergunning de gemeente bijvoorbeeld inzicht te verschaffen in de zeggenschapstructuur en de financiering van de onderneming. Hiertoe moet een uitgebreide Bibob-vragenlijst worden ingevuld. Onlangs maakte de gemeente op haar website bekend, en het viel ook te lezen in de dagbladen, dat inmiddels de eerste vergunningen voor de exploitatie van in totaal vijf horecagelegenheden zijn ingetrokken c.q. geweigerd.

Ook buiten de horeca- en prostitutiebranche zal de wet Bibob worden toegepast. Per 1 september jl. maakt de gemeente ook bij het verlenen van milieuvergunningen gebruik van het Bibob-instrumentarium. In een later stadium zal de wet ook ten aanzien van aanbestedingen, bouwvergunningen en subsidies worden toegepast.

Zie voor meer informatie de site Een Veilig Amsterdam, onder Veilig ondernemen, Integer ondernemen met de Wet Bibob.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam: wet Bibob in de praktijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief