icon

Overtreding bestemmingsplan is strafbaar

In een eerdere bijdrage wees ik op het voorstel om overtreders van een bestemmingsplan te straffen met een geldboete en mogelijk zelfs een gevangenisstraf op basis van de Wet op de economische delicten (WED).

Inmiddels is het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt in werking getreden. Sinds 13 september 2004 vallen bestemmingsplanvoorschriften namelijk onder genoemde WED. In een persbericht geeft het Ministerie van VROM aan dat strafrechtelijk optreden met name gewenst is bij overtredingen die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt, die zich telkens weer herhalen of die van zeer korte duur zijn. Voorbeelden hiervan zijn het kappen van houtwallen, permanente bewoning van recreatiehuisjes en detailhandelactiviteiten in loodsen, aldus het persbericht.
De toekomst moet uitwijzen in hoeverre overtredingen hiermee sneller en effectiever kunnen worden tegengegaan.

Voor informatie over permanente bewoningen van recreatiehuisjes verwijs ik tot slot naar een eerdere bijdrage.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overtreding bestemmingsplan is strafbaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief