icon

Orde in Dexia chaos ?

Het mislukken van de bemiddelingspoging in de aandelenlease-affaire, zal naar verwachting leiden tot een stortvloed aan individuele rechtszaken. Er wordt gesproken van 16.000 procedures die zullen moeten worden gevoerd, al dan niet binnen afzienbare termijn. In het recente verleden zijn al de eerste uitspraken gedaan. En regelmatig zijn daarbij door verschillende rechters tegenstrijdige uitspraken gedaan, waardoor bij het publiek verwarring is ontstaan. Bijvoorbeeld denken rechters verschillend over de vraag of aandelenlease moet worden gezien als huurkoop. Het antwoord op die vraag heeft gevolgen voor de bevoegdheid van rechtbank of kantonrechter.
De Telegraaf meldt vandaag dat de kantonrechters en rechtbanken de koppen bij elkaar steken om te overleggen over de Dexia-zaken. Het is de bedoeling dat door het overleg een einde wordt gemaakt aan de situatie van soms tegenstrijdige uitspraken. “Voorkomen moet worden dat de kantonrechter in Arnhem iets heel anders zegt dan zijn collega in Amsterdam”, aldus mr. Geerdes als woordvoerder van het landelijk overleg van de kantonsectoren. Volgens Geerdes zijn vele Dexia-zaken aangehouden in de afgelopen periode, met het oog op het komende overleg.
Overigens is het niet de bedoeling om de (kanton)rechters aan een leiband te binden. “Het primaat van de individuele rechter blijft natuurlijk gehandhaafd”, aldus Geerdes. Daarnaast kan niet op alle vragen een eenduidig antwoord worden gegeven. Maar er zijn altijd punten waar ook lagere rechters overeenstemming kunnen bereiken, zoals de vraag of de handtekening van de echtgenoot is vereist bij het aangaan van een aandelenlease-overeenkomst. De kantonrechter te Amsterdam vindt in ieder geval van wel, zie ons eerdere artikel daarover.
Uiteraard zou men kunnen wachten tot de Hoge Raad zich heeft uitgesproken over alle principiële vragen die de aandelenlease-constructies met zich mee brengen. Dat zal echter enkele jaren duren en kennelijk vinden de rechtbanken en kantonrechters dat onaanvaardbaar. Overigens kan het natuurlijk best zo zijn dat de Hoge Raad later het door de rechtbanken en klantonrechters ingenomen standpunt niet honoreert. De onzekerheid zal dus niet verdwijnen door het overleg, hoogstens verminderen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Orde in Dexia chaos ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief