icon

Stroomlijning Melding Ongebruikelijke Transacties

De ministerraad heeft naar aanleiding van een voorstel van minister Zalm van Financien ingestemd met de stroomlijning van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties ('MOT') en de Wet Identificatie bij Dienstverlening ('WID'). Het wetsvoorstel loopt vooruit op de overgang van een regel-gebaseerde benadering naar een meer risico-gebaseerde benadering. Uiteindelijk moet dit volgens een persbericht van de RVD van 10 september 2004 resulteren in een geringer aantal meldingen en dus lagere administratieve lasten, waardoor een betere follow-up van meldingen mogelijk wordt gemaakt.
Het wetsvoorstel zal onder andere de volgende zaken regelen:
– De toezichthouders op de MOT en de WID krijgen, voor zover niet sprake is van tuchtrecht, de bevoegdheid om boetes en dwangsommen op te leggen bij niet-naleving van de wet;
– Meldende instellingen krijgen bericht als hun melding leidt tot strafrechtelijke vervolging en worden geinformeerd over de uitkomst daarvan;
– Het meldpunt krijgt de bevoegdheid om in uitzonderingsgevallen de toezichthouders te informeren over het meldgedrag van een instelling;
-Verwerking en analyse van meldingen zal worden toegespitst op enkele specifieke misdrijven, waaronder in elk geval witwassen en financiering van terrorisme;
– De toezichthouders krijgen de bevoegdheid instellingen die hun verplichtingen onvoldoende naleven, aanwijzingen te geven over hun administratieve organisatie.

De manier waarop instellingen meldingen op basis van de MOT en de MID moeten doen en de wijze van de behandeling daarvan door de toezichthouders zullen daarmee gedetailleerder worden geregeld. Dit zal waarschijnlijk inhouden dat instellingen hun administratie (enigszins) zullen moeten aanpassen. Binnenkort zullen nog een aantal verbeteringen inzake opsporing, organisatie van de MOT, en aanwijzing Openbaar Ministerie worden voorgesteld.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stroomlijning Melding Ongebruikelijke Transacties

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief