icon

Rokende werknemers minder vakantiedagen

Een dezer dagen dook het bericht op dat een metaalbedrijf heeft besloten dat rokende werknemers drie vakantiedagen minder toekomt dan hun niet-rokende collega's. Hiermee komt de werkgever met een creatieve oplossing voor de gevolgen van het rookverbod, dat begin 2004 werd ingevoerd.

Rokers mogen niet langer op hun eigen werkplek roken en zoeken hun heil elders. Hierdoor zouden de niet-rokers binnen het bedrijf te veel worden belast. Bovendien liep men tegen het probleem op van het op peil houden van de minimaal vereiste bezetting. En dus zocht men binnen het bedrijf naar een oplossing die werd gevonden in de regeling dat rokers die buiten hun reguliere pauzes roken, drie vakantiedagen per jaar moeten inleveren. De OR vond dit een redelijke oplossing en heeft ingestemd met deze maatregel. Het alternatief zou namelijk een volledig rookverbod zijn.

Bij het lezen van een dergelijk bericht rijst meteen de vraag, kan dat wel? De CNV Bedrijvenbond beantwoordde die vraag ontkennend; het aantal vakantiedagen is neergelegd in CAO-afspraken en het bedrijf kan deze niet zomaar schrappen, aldus CNV Bedrijvenbond.
Bij de beoordeling van een maatregel als de onderhavige moet een aantal zaken worden onderscheiden. Gaat het hier om een beperking van het in een CAO neergelegde aantal vakantiedagen of ziet deze maatregel op het regelen van het opnemen van zogenoemde snipperuren? In het eerste geval wordt er eenzijdig van de CAO afgeweken. Afhankelijk van de vraag of een CAO algemeen verbindend is verklaard of niet kunnen alle werknemers nakoming van de CAO verlangen. In dat geval is er ook geen taak voor de OR weggelegd; een OR heeft namelijk geen instemmingsrecht in het geval een onderwerp in een CAO is geregeld. De werkgever stelt zich wellicht op het standpunt dat zich het tweede geval, het regelen van het opnemen van snipperuren, voordoet en merkt de maatregel als een wijziging van zijn vakantieregeling aan. Ten aanzien van een vakantieregeling heeft de OR wel een instemmingsrecht.
Of de creatieve oplossing van deze werkgever inderdaad kan worden uitgevoerd, is vanzelfsprekend afhankelijk van de exacte feiten; die zijn mij niet bekend. Mijn indruk is evenwel dat de CNV Bedrijvenbond hier terecht vraagtekens bij heeft geplaatst.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rokende werknemers minder vakantiedagen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief