icon

Dexia en Aegon treffen elkaar voor de rechter

Gisteren (14 september 2004) is de volgende stap gezet in het schaakspel rondom de Legiolease-kwestie. Op die dag troffen Dexia en Aegon elkaar bij de Rechtbank Amsterdam, in de procedure die Dexia heeft aangespannen tegen Aegon.
Dexia heeft in 2000 Bank Labouchere overgenomen van Aegon voor een bedrag van ongeveer EUR 900 miljoen. Dexia stelt nu dat Aegon in 2000 al op de hoogte was van de mogelijke vloed aan rechtszaken en de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Desondanks heeft Aegon Dexia daarvoor niet gewaarschuwd. Volgens Dexia heeft Aegon zelfs doelbewust informatie hierover achtergehouden bij het gebruikelijke boekenonderzoek (ook wel due diligence genoemd). Dexia stelde zich op het standpunt dat zij bij aankoop van een onjuiste veronderstelling was uitgegaan, hetgeen in juridische termen kwalificeert als dwaling. Uit krantenberichten blijkt dat Dexia nu vordert dat de koopovereenkomst wordt vernietigd vanwege misleiding, aangezien volgens Dexia Aegon bewust informatie heeft achtergehouden. Zo zou er een brief zijn van de huisjurist aan Aegon, waarin expliciet melding wordt gemaakt van de gevaren van collectieve rechtszaken.
Zoals alle Legiolease kwesties, is ook de rechtszaak tussen Dexia en Aegon juridisch interessant. Wat wist Aegon en in hoeverre was zij verplicht voor dergelijke zaken expliciet te waarschuwen ? Wat wist Dexia of wat had zij kunnen weten bij een zorgvuldig boekenonderzoek ? Heeft Aegon wel alle relevante informatie ter beschikking gesteld om een goed boekenonderzoek te kunnen doen ? En is bij bepaling van de koopsom rekening gehouden met eventueel negatieve gevolgen van de Legiolease affaire ? Het zal allemaal moeten blijken en daaruit zal allicht nieuwe jurisprudentie ontstaan. Het gebeurt ook niet vaak dat dergelijke geschillen voor de openbare rechter worden uitgevochten.
De wetenschap van Dexia over de te verwachten problemen wil ik hier nog kort bespreken. Kennelijk had Dexia om aanvullende garanties gevraagd met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de Legiolease-transacties voordat de koopovereenkomst werd ondertekend. Daaruit wil Aegon afleiden dat Dexia wel degelijk op de hoogte was van mogelijke problemen, omdat anders niet om die aanvullende garanties was gevraagd. De gevraagde aanvullende garanties zijn geweigerd en desondanks heeft Dexia de koop doorgezet. Voorts heeft Aegon gevraagd om overhandiging van het due diligence-rapport, waaruit zou blijken dat Dexia wel degelijk zich al bewust was (of had kunnen zijn) van de dreigende onweerswolken boven Bank Labouchere. Dexia heeft echter geweigerd dit rapport te overhandigen, waaruit Aegon op haar beurt concudeert dat Dexia iets te verbergen heeft. Het kan dus niet worden uitgesloten dat Dexia (enigszins) op de hoogte was of in ieder geval onraad rook. Dit laatste bewijsrechtelijke punt wordt wellicht op korte termijn door de Rechtbank beslist. Een eindvonnis valt echter niet op korte termijn te verwachten.

Zie ook: aandelenlease vernietigd door echtgenote
Of: brochure winstverdriedubbelaar toch mis


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dexia en Aegon treffen elkaar voor de rechter

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief