icon

Maatregelen tegen faillissementsfraude

Minister Donner van Justitie heeft vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin een plan van aanpak om faillissementsfraude tegen te gaan.
Het misbruik van faillissementen is een wijd verspreid probleem: naar schatting wordt in eenderde van de faillissementen een vorm van fraude gepleegd, bijvoorbeeld door het opzettelijk benadelen van crediteuren.
Het plan van aanpak bevat een aantal preventieve en repressieve maatregelen. Zo kunnen derden een rechtspersoon vragen om een “verklaring omtrent het gedrag”, gebaseerd op de verklaring van geen bezwaar die vereist is voor de oprichting van een vennootschap. Tevens kan het Bureau Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) een zwaardere toetsing uitvoeren. Daarnaast zal dit najaar het Centraal Insolventie Register gereed zijn. In deze databank kunnen belanghebbenden alle faillissementen en surseances opvragen.
Voorts kunnen curatoren het ministerie van justitie vragen om een garantstelling om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen ingeval van fraude. Tevens wil minister Donner het toezicht op rechtspersonen verbeteren, onder andere door het inzichtelijk maken van relaties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Meest in het oog springend is het plan om bestuurders die zich hebben schuldig gemaakt aan fraude-delicten een bestuursverbod op te leggen. Dit betekent dat zij gedurende een bepaalde tijd geen leiding mogen geven aan een onderneming.
Op het repressieve vlak wil minister Donner dat Openbaar Ministerie meer prioriteit geeft aan faillissementsfraude. Hiertoe dient ook de aangiftebereidheid van onder andere curatoren vergroot te worden. In ruil daarvoor zal bij “treffers” de curator worden benaderd, en ook worden betrokken bij eventuele huiszoekingen. Mochten in dat geval boedelbestanddelen worden aangetroffen, dan kan de curator deze direct in beslag nemen.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Maatregelen tegen faillissementsfraude

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief