icon

Eenvoudiger bouwen in Flevoland ?

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 24 augustus 2004 een lijst vastgesteld van bouwplannen waarvoor reeds op voorhand goedkeuring wordt verleend onder art. 19 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Feitelijk betekent dit dat bepaalde bouwplannen niet meer behoeven te worden getoetst op provinciaal niveau.
De bedoeling van de regeling is dat een betrokken gemeente veel makkelijker een bouwplan kan goedkeuren, uiteraard voor zover het betrokken plan valt onder de gepubliceerde lijst. Gemeenten zouden meer vrijheid krijgen bij de vaststelling van bouwplannen. Volgens de provincie scheelt dit alles twee maanden voorbereidingstijd. Daarnaast zou een aanzienlijke vermindering van papieren rompslomp worden bereikt, hetgeen ook weer een financiële besparing zou opleveren.
Aangenomen mag worden dat betrokkenen (aannemers, opdrachtgevers en gemeenten) de intentie van de Gedeputeerde Staten zullen toejuichen. Zonder een dergelijke lijst zou vrijwel steeds moeten worden teruggevallen op de zware procedure van art. 19 lid 1 WRO. Het valt echter nog maar te bezien in hoeverre daadwerkelijk tot een snellere besluitvorming omtrent bouwplannen kan worden gekomen. De gepubliceerde lijst van vrijgestelde gevallen geldt bijvoorbeeld niet als tegen een bouwplan bezwaar is ingediend of als het bouwplan betrekking heeft op een nieuw bestemmingsplan waartegen zienswijzen zijn ingediend. Het zou ons niet verbazen indien deze uitzonderingscategorieën uiteindelijk zo omvangrijk blijken, dat in de meeste gevallen toch een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten moet worden verkegen. Overigens hebben vrijwel alle provincies reeds lang vergelijkbare lijsten gepubliceerd, die echter niet alle zo uitgebreid zijn.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eenvoudiger bouwen in Flevoland ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief