icon

Veel onveilige bouwplaatsen

De Arbeidsinspectie heeft onlangs een Europees gecoördineerd onderzoek gedaan naar de veiligheid op bouwplaatsen. Zij bezocht 347 bouwplaatsen en in twee derde van de gevallen was sprake van overtredingen. De meest voorkomende overtreding was valgevaar. In 162 gevallen heeft de Arbeidsinspectie de bouw stilgelegd en daarnaast zijn nog 85 boeten opgelegd. Dit maakt de Arbeidsinspectie bekend in een persbericht.
De gevolgen van een onveilige bouwplaats kunnen zeer groot zijn voor de bouwmeester. In de eerste plaats is er natuurlijk het gevaar dat de Arbeidsinspectie de bouw stillegt. De vertragingen die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de aannemer. Die moet immers ervoor zorgen dat zijn bouwplaats voldoet aan de geldende (veiligheids)normen. Tot de vertragingskosten kunnen ook behoren de kosten van neven- en onderaannemers die het werk niet kunnen voortzetten.
Verder kan de aannemer aansprakelijk zijn als een van de werknemers een ongeluk krijgt. Die aansprakelijkheid kan er al zijn als de bouwplaats veilig is. Maar als er sprake is van een vastgestelde onveilige bouwplaats, ligt aansprakelijkheid voor de hand. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor aansprakelijkheid kan worden afgewend, maar dat zal niet eenvoudig kunnen worden aangetoond. Een onveilige bouwplaats kan ook leiden tot aansprakelijkheid tegenover derden. Indien een bouwplaats niet voldoet aan de geldende (veiligheids)eisen en daardoor een gevaar ontstaat voor personen, is de aannemer aansprakelijk als dat gevaar zich vervolgens verwezenlijkt. Als voorbeeld hiervan kan men denken aan een slecht afgesloten steiger waar vervolgens gereedschap vanaf valt. Als daardoor schade ontstaat, is de aannemer aansprakelijk.
Ten slotte kan niet worden uitgesloten dat een onveilige bouwplaats de dekking doet vervallen onder een verzekeringspolis.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Veel onveilige bouwplaatsen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief