icon

Aandelenlease vernietigd door echtgenoten

In de Legiolease kwestie volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Na de eerdere uitspraken (die ook besproken zijn in deze weblog), heeft thans de kantonrechter in Amsterdam een nieuwe uitspraak gedaan die gunstig is voor beleggers.
Behalve de Stichting Leaseverlies heeft ook de Stichting Eegalease een procedure aangespannen tegen Dexia. Deze procedure werd gesteund door de Consumentenbond en drie individuele eisers.
De achtergrond van de vordering van Eegalease is gelegen in art. 1:88 BW. Volgens dit artikel zijn er bepaalde rechtshandelingen waarvoor iemand toestemming zal moeten krijgen van zijn echtgenoot of geregistreerd partner. De gedachte achter deze regel is bescherming van het gezinsleven. Het zou bijvoorbeeld vervelend zijn als een echtgenoot plotseling het woonhuis verkoopt. Dat mag hij dan ook niet doen zonder toestemming, zelfs niet als die echtgenoot de enig eigenaar is van het huis. Evenzo heeft de wetgever willen voorkomen dat een echtgenoot al te gemakkelijk schulden aangaat uit hoofde van koop op afbetaling (1:88 lid 1 sub d BW).
Eegalease en de andere eisers stelden zich op het standpunt dat de WinstVerDrieDubbelaar feitelijk is een overeenkomst tot koop op afbetaling en dat dus de echtgenoot toestemming moet geven voor een aandelenlease-overeenkomst. Deze toestemming moet schriftelijk worden gegeven. De kantonrechter geeft Eegalease en de andere eisers hierin gelijk. Overigens heeft kennelijk Legiolease nooit om die toestemming gevraagd. En omdat geen toestemming is gegeven, kunnen volgens de kantonrechter de echtgenoten van de beleggers de overeenkomst vernietigen.
De vernietiging van de overeenkomst heeft grote consequenties. Immers, de vernietiging heeft terugwerkende kracht en de gevolgen moeten ongedaan worden gemaakt. Anders gezegd: wat al betaald is moet worden terugbetaald. De drie individuele eisers hebben dan ook terugbetaling gevorderd van alle door de beleggers betaalde inlegsommen. De kantonrechter wijst deze vorderingen toe. Dexia moet alle reeds betaalde inlegtermijnen terugbetalen, vermeerderd met wettelijke rente.
Wat betekent dit voor de beleggers ? Deze uitspraak is gunstig voor beleggers die getrouwd waren toen zij een aandelenlease constructie aangingen. Ongetrouwde beleggers hebben niet zo veel aan de uitspraak. Het is echter niet zo dat hiermee de kous af is voor de gehuwde belegger. In de eerste plaats kan Dexia nog in hoger beroep gaan, zodat de uitspraak nog kan worden teruggedraaid. Verder moet de echtgenoot wel een beroep doen op de vernietiging, omdat een collectieve vernietiging is afgewezen. Verder geldt een verjaringstermijn van drie jaar nadat de echtgenoot op de hoogte is geraakt van de aandelenlease-overeenkomst. Men kan dus niet blijven stilzitten.
Kortom, een nieuwe ontwikkeling in de Legiolease affaire. Wordt vervolgd.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aandelenlease vernietigd door echtgenoten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief