icon

Richtsnoeren NMa Amicus Curiae

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft haar richtsnoeren Amicus Curiae gepubliceerd, welke vanaf 20 augustus zijn te lezen op de website van de NMa.
In deze richtsnoeren geeft de NMa aan hoe zij gebruik zal maken van haar nieuwe bevoegdheid in het kader van de Europese Verordening 1/2003. Op grond van deze verordening hebben de artikelen 81 en 82 EG-Verdrag in hun geheel rechtstreekse werking gekregen, en kunnen zowel door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten als door rechterlijke instanties worden toegepast. In het kader van de rechtstreekse toepassing van de artikelen 81 en 82 EG-Verdrag is het de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten mogelijk gemaakt om schriftelijke opmerkingen te maken voor de rechterlijke instantie van een lidstaat. Deze hoedanigheid van intervenient in een gerechtelijke procedure wordt aangeduid met de term Amicus Curiae.
Het optreden van de NMa in gerechtelijke procedures is echter beperkt: de NMa mag in de betreffende procedure niet zelf proces-partij zijn; het onderwerp van interventie moet een rechtsvraag met betrekking tot de interpretatie van artikel 81 en/of 82 van het EG-Verdrag betreffen; en de opmerkingen van de NMa binden de rechter niet.
Verder stellen de richtsnoeren dat de NMa terughoudend zal optreden (aangegeven wordt dat een interventie in beginsel slechts in de hoger beroep fase zal plaatsvinden). Evenmin zal de NMa een onderzoek doen naar de feiten. De interventie zal, met inachtneming van vertrouwelijkheden en na bekendmaking van het vonnis c.q. uitspraak, gepubliceerd worden op de website van de NMa, alsmede op het intranet van het European Competition Network.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Richtsnoeren NMa Amicus Curiae

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief