icon

Aanbestedingsreglement Werken 2004

Met ingang van 15 augustus 2004 is het Aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004) in werking getreden, zo meldt het ministerie van VROM in een persbericht.

Het ARW 2004 komt in de plaats van de bestaande Uniforme Aanbestedingsreglementen, te weten het UAR-EG 1991 en het UAR 2001, en is verbindend voor de ministeries van VROM, VW, LNV en Defensie. Andere overheidsorganen, zoals provincies en gemeenten, kunnen het ARW 2004 op vrijwillige basis toepassen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben hun leden inmiddels geadviseerd om daartoe over te gaan.
Op dit moment wordt overigens al gewerkt aan een nieuw en integraal juridisch kader voor alle aanbestedingen, dat vanaf 2006 voor alle overheidsdiensten zal gaan gelden.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanbestedingsreglement Werken 2004

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief