icon

Behandeling van verzoek om planschade moet kosteloos geschieden

Belanghebbenden kunnen in bepaalde gevallen bij de gemeente een verzoek tot vergoeding van planschade indienen. Hierbij moet u denken aan situaties waarin u als gevolg van de vaststelling van een bestemmingsplan of andere besluiten wordt geconfronteerd met ongewenste ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten brengen voor de behandeling van een dergelijk verzoek kosten in rekening, zogenoemde leges.
In zijn arrest van 13 augustus jl. heeft de Hoge Raad bepaald dat het heffen van leges niet is toegestaan.
De andersluidende uitspraak van het Hof te ’s-Gravenhage wordt vernietigd. Hiertoe overweegt de Hoge Raad dat het schadeveroorzakend besluit wordt genomen ten dienste van het algemeen belang, namelijk een goede ruimtelijke ordening. Het individuele belang van de belanghebbende die schadevergoeding wenst te ontvangen is niet overheersend, aldus de Hoge Raad.
Hebt u onlangs een verzoek om vergoeding van planschade ingediend en leges betaald, dan is het raadzaam na te gaan of u tegen het besluit tot heffing van die leges nog bezwaar kunt maken.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Behandeling van verzoek om planschade moet kosteloos geschieden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief