icon

Kosten gemeentelijke bouwleges stijgen

Volgens eigen onderzoek van de Vereniging Eigen Huis, zijn de kosten voor de aanvraag van een gemeentelijke bouwvergunning in het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. In een persbericht (zie www.eigenhuis.nl), spreekt de VEH van een gemiddelde stijging van 37% met als “absolute uitschieter” Amsterdam Zeeburg. Daar schijnen de kosten met meer dan 400% te zijn gestegen. De VEH dringt aan op snelle actie van de Minister, die kennelijk vorig jaar al had aangegeven het onderwerp serieus te nemen.
Vooralnog kan een individuele burger hiertegen weinig ondernemen, tenzij hij een (langdurig) proefproces wenst te voeren. Daarbij zou kunnen worden gedacht aan een marginale toetsing van de gemeentelijke legesverordening aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur of aan algemeen geldende Europese richtlijnen.
Wel kan reeds voor de bouwaanvraag worden getracht zo effeiciënt mogelijk om te springen met de kosten. Met name kan men proberen te voorkomen dat zinloze kosten worden gemaakt omdat later blijkt dat de bouwaanvraag moet worden afgewezen. Zo kan men vooraf een haalbaarheidsonderzoek doen, waarbij onder andere wordt bezien of het voorgenomen werk in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek kan vervolgens een bouwschets worden overgelegd aan de gemeente nog vóórdat de officiële bouwaanvraag wordt ingediend. Feitelijk is dan sprake van vooroverleg met de gemeente en in het algemeen zullen de kosten in deze fase lager zijn. Hierdoor vermindert men de kans dat later een afwijzing wordt verkregen en dat dus alle kosten zijn verspild. Overigens is er nog een schrale troost voor teleurgestelde aanvragers: de kosten voor een afwijzing zijn in het algemeen lager dan als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

Jonathan Barth


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kosten gemeentelijke bouwleges stijgen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief